Tidsvitner

Dokumenter om tidsvitner som har overlevd 2. verdenskrig

På denne siden vil du finne informasjon om våre tidsvitner som har opplevd 2. verdenskrig. I tillegg er det, for noen av dem, mulig å finne dokumenter og bilder av gjenstander knyttet til deres fangeopphold.

Dette arbeidet er gjort av Arolsen Archives, og du finner dem her: https://arolsen-archives.org/en/

Andersen, Otto († 09.06.09)

Otto AndersenOtto Jan Andersen var vaskekte bergenser, og han så dagens lys den 10 mai. 1926. Han vokste opp ikke langt fra bryggene i Bergen. Det var et harmonisk hjem, og han hadde to søsken. Det var søsteren Alfhild Og broren Egil.
I sin ungdomstid pleide han å sykle ut til Fyllingsdalen og sammen med flere gode kamerater pleide han å campe ved det idylliske Sælenvannet.

Les historien til Otto Andersen

Antonsen, Roar

Roar Antonsen var en aktiv motstandsmann under krigen. Han var ansatt på regnskapskontoret i Oslo kommune, og kjente en del mennesker som var sentrale i den illegale pressen. En av dem spurte om han kunne tenke seg å distribuere avisa Norsk Tidend, som publiserte nyheter som ikke var sensurert av nazistene.

Les historien til Roar Antonsen

Askvik, Olav

Olav AskvikDen 30. november 1943, satt den unge studenten Olav Askvik fordypet i studiene sine ved Universitetets lesesal i Oslo. Han var travelt opptatt med sine juridiske studier, og merket ikke noe av det som foregikk rett utenfor bygningen.
Der var tyske soldater i full sving med å posisjonere seg for den kommende rassiaen. Askvik forteller at han tidligere på dagen hadde hørt rykter om at studentene ville bli arrestert, men det var vel egentlig ingen som tok dette ryktet på alvor. For hva skulle vi arresteres for, sier Askvik.

Les historien til Olav Askvik

Axelsen, Torstein

Torstein Axelsen trådte sine barnesko i Risør. Det var en trygg og god by og vokse opp i. Etter folkeskolen ville han studere videre, men på den tiden hadde ikke Risør eget gymnas. Derimot var det mulig å komme inn på et privat gymnas – noe Torstein valgte. Han var 16 år gammel, og hadde blitt med i det som gikk under betegnelsen "Frivillig militæropplæring" (FMO). Dette var nesten som dagens "Heimvern". Så kom 9. april 1940, og med et var landet vårt trukket med i krig.

Les historien til Torstein Axelsen

Bjørklund, Arne

Arne BjørklundFødt 29.08.21 i Grimstad. Han utdannet seg til kokk og jobbet i Kristiansand kretsfengsel. Her ga han praktisk hjelp til de innsatte, og var budbringer mellom de politiske fangene i fengselet. Den 8. juni 1944 ble han selv arrestert og plassert i en celle i det samme fengselet. Etter en stund ble han overfør til Grini hvor han fikk fangenummer 11436. Senere ble det Sachsenhausen og da som fange nr. 89202. Bjørklund ble senere overførtførst til Alt-Garge og deretter Neuengamme fram til freden.

Les historien til Arne Bjørklund

Berner, Jørgen († 06.11.01)

Jørgen BernerJørgen Berner ble født i Mandal 3. juni 1916. Han studerte medisin ved Universitetet i Oslo høsten 1943. Det hadde i lengre tid kommet til en del gnisninger mellom studentene og nazistene og deres medløpere. Dette igjen ført til at rikskommissær Terboven gikk til angrep på universitetet i Oslo den 30. november 1943. I denne aksjonen arresterte de 1200 studenter, kollektivt anklaget for motstandsaktivitet.

Les historien til Jørgen Berner

Brattli, Arne († 18.10.02)

Arne BrattliDa Arne Gerhard Brattli ble arrestert den 24. mars 1943 var han bare 21 år gammel, og han ante ikke at dette var startskuddet for det som skulle bli til over 2 års fornedrelse i noen av naziregimets verste skrekkabinetter. Som fange ble han sendt ut på en reise som brakte ham til syv av Hitlers leire og fengsler. Mot alle odds så overlevde Arne, ikke bare syv fengsler og leire, men han overlevde også to av de beryktede dødsmarsjene. Under hele fangenskapet var han sammen med broren Johannes. Men det var bare Arne som kom hjem…

Les historien til Arne Brattli

Brekke, Arnstein († 17.06.14)

Arnstein BrekkeFødt 25.10.24. var på den tiden elev ved Foss gymnas i Oslo. d.v.s. gymnasiast, da han ble med i en motstandsgruppe som kurer. I 1942 ble han innkalt til tvungen arbeidstjeneste (AT), men han unnlot å møte opp, og ble pr. brev truet med arrestasjon. Han forsøkte da å komme over grensen til Sverige, men ble arrestert av norsk nazi-grensepoliti. Han sattførst i arrest i Åkebergveien den 20. februar 1943 og tre dager senere overført til Møllergata 19 med fangenummer 6950. I midten av mars ble han overlatt til Gestapo og overført til Grini med nytt fangenummer. 4217.
Allerede tre dager senere ankommer han konsentrasjonsleiren Sachsenhausen og blir tildelt fangenummer 63023.
Arnstein Brekke ble hentet av De Hvite Bussene og via Neuengamme kom han tilbake til Norge.

Les historien til Arnstein Brekke
Nekrolog Arnstein Brekke

Bråthen, Magnhild (F. Pedersen) ( † 01.03.2016)

Født 16.03.24. Hun ble arrestert som 18-åring i mars 43 og fraktet til fengselet i Moss. Grunnen var at tyskerne hadde funnet ut at noen menn hadde besøkt Magnhild hjem, og disse mennene var ettersøkt av Gestapo. Magnhild og de andre visste ikke noe om disse mennene, ble arrestert allikevel. Etter oppholdet i fengselet i Moss ble fengselet i Fredrikstad før hun i mai samme år ble overført til Grini. Her var hun fange nr. 7671 inntil hun den 6. oktober 1943 ble sendt med fangeskipet Monte Rosa - først til Århus- og derfra til den beryktede kvinneleiren Ravensbrück som fange nummer 24141.
Hun ble reddet av De Hvite Bussene den 7. april 1945, og etter et rekonvalesensopphold i Sverige kom hun tilbake til Norge den 26. mai 1945.

Les historien til Magnhild Bråthen

Bydal, Helge ( † 2006)

Helga BydalFange 79893 forteller: - Vi dannet ganske snart motstandsgrupper på skolen. Men vi ante lite om hva slags system vi ga oss i kast med. Okkupantene hadde store ressurser til sin disposisjon, og dermed var det en del av de norske gruppene som ble avslørt. Blant annet flere av dem som var i skolemiljøet. Mange av dem ble arrestert og fikk et nokså ublidt møte med okkupantene. Jeg var en av dem.

Les historien til Helge Bydal

Dahli-Larssøn, Erik Tomas

Erik Tomas Dahli-LarsønErik Tomas Dahli-Larssøn er født i Arendal 17. april 1920, og vokste på idylliske Tromøya. Jeg var heldig og kom inn på Universitetet i Oslo. Det var der tyskerne arresterte meg, da jeg var da 23 år gammel, forteller han
Thomas er ikke av dem som har fortalt så mye om det han opplevde, men i løpet av samtalen vi hadde med ham, trekker han fram noen av de minnene han har fra sin tid som student og fange i Tyskland.

Les historien til Erik Tomas Dahli-Larssøn

Eilertsen, Arne

Født 07.06.1932. Han er 2. generasjons tidsvitne. Flere av hans familiemedlemmer har sittet i leirer både her hjemme og i utlandet. Selv arrestert i februar 1945 og satt i 3 dager for tyveri fra tyske lagere ved to tilfeller. Har vært med på oppbyggelsen av Stiftelsen Arkivet siden starten. Er i dag kontorleder i Stiftelsen Arkivets Venneforening. Arbeidsområdet på Arkivet er opplegg og fordeling av omvisning for besøk, spesielt av skoleelever. Har vært tidsvitne siden 2004 og har således høstet erfaring om hva elevene får oppleve på disse turene av visuell historieundervisning og holdningskapende virksomhet. Spesielt gjelder det å motarbeide vold, rasisme, nynazime og mobbing og heller bruker sin energi på positive tanker om menneskeverd.

Les historien til Arne Eilertsen

Enggrav, Reinhard (†)

Reinhard EnggravFødt 21.01.27 i Kragerø. Han var 17 år og skoleelev da han ble arrestert den 4. januar 1945 og sendt i arrest på Bredtveit. Han ble løslatt igjen den 31. januar samme år.

Les historien til Reinhard Enggrav

Eriksen, Edvard († 13.11.10)

Født 26.07.22 i Haugesund. Utdannet ingeniør og har arbeidet i industri og shipping. Arrestert 15.02.43 (Millorg Haugesund) og overført til Grini (fangenr. 7087) 20.03.43 etter opphold i fengsler i Haugesund og Stavanger. Deretter sendt til Sachsenhausen 30.09.43 (fangenr. 71937). Videre til Neuengamme og Frøslev Mars/April 1945. Reddet av Det Svenske Røde Kors.

Les historien til Edvard Eriksen
Nekrolog Edvard Eriksen

Fjælberg, Odd († 29.10.10)

Odd FjælbergFødt 06.11.22. Han var politikonstabel i Stavanger da han ble arrestert, sammen med en rekke andre norske politifolk - den 16. august 1943. Grunnen var at de nektet å samarbeide med naziregimet. Fjælberg ble satt i arrest i Stavanger fram til han den 16. aug. 43 ble overført til Grini. Med fangenummer 12746. Den 9. desember samme år ble han sendt til konsentrasjonsleiren Stutthof i Polen.
19. oktober 2010 fikk han Kongens fortjenestemedalje i sølv for sin innsats under krigen og for sitt bidrag som tidsvitne.

Les historien til Odd Fjælberg

Fjælberg hedres med fortjenestemedalje
(Ny fane - Solabladet 18.10.2010)

Nekrolog Odd Fjælberg

Friisk, Arnt (†)

Arnt FriiskArnt Friisk, født 15.12.1922, vokste opp på Berg, ikke langt fra Ullevål Stadion. Han studerte filologi ved Universitetet i Oslo, og ble arrestert tidlig om morgenen den 1. desember 1943. Samme dag ble han sendt til konsentrasjonsleiren Berg ved Tønsberg. En uke senere til internering i Stavern, og videre til Tyskland 7. januar 1944.

Les histiorien til Arnt Friisk

Fryjordet, Jon († 13.06.13)

Jon FryjordetVar student på Lillehammer da han ble arrestert 30. november 1943. Samme dag ble han overført til oppsamlingsleieren i Stavern. Sammen med en rekke andre studenter ble han sendt videre til Sennhem 9 desember 43. Herfra ble han overført til konsentrasjonsleiren Buchenwald, hvor han var internert fram til freden kom.

Les historien til Jon Fryjordet
Nekrolog Jon Fryjordet

Gabrielsen, Maria

Hadde tysk mor og jødisk far. Under krigen fant moren seg en SS-mann og anga faren til naziregimet, og han endte sine dager i gasskammeret i Auschwitz 1942. Maria var bare 9 år gammel da hun i 1943 sammen med sine seks søsken ble sendt til konsentrasjonsleiren Theresienstadt - forrådt av sin egen mor. I leiren måtte hun og søsknene jobbe med blant annet å skuffe aske fralikene som ble brent. Først opp i esker, for deretter å stable disse opp på lastebiler.
Under oppholdet i Therezienstadt ble hun også utsatt for medisinske eksperimenter, og Maria og søsknene var fanger i leiren fram til den befridd av russerne 8. mai 1945. Hun kom til Norge i 1947.
Marias historie handler ikke bare om nazistenes overgrep, men det er også historien om en uendelig trist familietragedie.

Les historien til Maria Gabrielsen

Gitlestad, Bjørn

Bjørn GitlestadBjørn Gitlestad var en av de mange norske studentene som opplevde arrestasjon, internering og forsøk på germanisering under annen verdenskrig. Via Stavern, Stettin og Elsass ble han etter hvert internert som ”Slottsfange” i Ebreichsdorf. Her ble den unge Gitlestad beordret til å praktisere som tannlege ved byens tannklinikk.

Les historien til Bjørn Gitlestad

Gogstad, Anders Chr. (†)

Anders GogstadAnders Chr. Gogstad, født 1923, vokste opp i Oslo, og bodde mange år i Kragerø. Han var en aktiv foredragsholder og forfatter, og reiste som tidsvitne for Aktive Fredsreiser. Med sin brede erfaring fra en rekke felt innen okkupasjonstiden, og ikke minst fra den vanskelige og turbulente tiden etter krigen, har han fått være med på å gi skoleelevene et godt utgangspunkt for videre fordypning i denne spesielle tidsepoken i vårt lands historie.
Som lege har han hatt flere viktige oppdrag, bl.a. for WHO, og han var faglig ansvarlig for et rehabiliteringsprosjekt i Nord-Vietnam, like etter Vietnam-krigen.
Anders Gogstad er også en av de studentene som ble arrestert 30. november 1943.”

Les historien til Anders Gogstad

Nekrolog Anders Gogstad

Gross, Zygmunt

Zygmunt GrossEr et av våre danske tidsvitner. Han er av jødisk slekt og født i Polen. Da naziregimet inntok Polen ble han tatt i forvaring i gettoen Rzeszow før han ble sendt videre til Szebnie og Pustkow. Deretter sto den fryktede Auschwitz II Birkenau for tur og han fikk tatovert inn fangenummer A- 18080. Da leiren måtte rømmes ble han sendt videre til Gleiwitz-Blehhamer.

Les historien til Zygmunt Gross

Guldbrandsen, Inger Marie († 20.03.16)

Inger GulbrandsenFødt 26.01.23 i Oslo. Hun hadde status som husmor da hun ble arrestert den 22. desember 1942. Da hadde vært med på illegalt arbeid, og hun aktiv med å hjelpe jøder over til Sverige. Allerede fra 1937 - hun var da bare 14 år - hadde arbeidet med å hjelpe tyske flyktninger som tidligere hadde sittet i KZ-leire i perioden 1933 - 34. Dette engasjementet tok hun medseg videre i motstandskampen fra 9. april1940 til den dagen da hum ble arrestert.
Hun ble etter flere harde forhør plassert på Grinimed fangenummer 5787, og satt her fram til 6. oktober 1943, da hun ble sendt på transport til Tyskland. Først var hun innom Kiel Polizgefägnis før hun ble videresendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück og fikk fangenummer 24132. Her satt hun fram til hun ble reddet av de Hvite Bussen den 8. april 1945.

Les historien til Inger Gulbrandsen

Nekrolog Inger Gulbrandsen

Hammer, Arnold Mauritz (†)

Arnold HammerFødt i Sarpsborg 28.06.19. Her jobbet han som kontorist da han ble arrestert den 29. mai 1942 og sendt til Møllergata 19. Den 3. desember samme år ble han overført til Grini og fikk fangenr. 5621. Her ble han sittende fram til 24. juli 1944. Da ble han overflyttet til Natzweiler og fikk fangenummer 20220. Herfra ble han flyttet til Dauchau
Og satt her fram til freden.

Les historien til Arnold M Hammer

Hansen, Øyvind (†)

Øyvind HansenDa krigen kom til Norge jobbet Øivind som sykkelreparatør. Han ble tidlig engasjert i fagforeningsarbeid, og var med i LO. Etter krigsutbruddet ble han med i organisasjonen Fri Fagbevegelse hvor han distribuerte illegale aviser.
«Melkestreiken» i 1941 førte til at LOs organisasjonsapparat ble overtatt av NS, og en kommissarisk leder innsatt. Hele den gamle ledelsen ble arrestert, men det oppstod en illegal ledelse innenfor fagorganisasjonen; og den illegale avisen Fri fagbevegelse utkom fra 1941 og ble holdt i gang hele krigstiden.

Les historien til Øyvind Hansen

Hasselgård, Finn († 15.01.07)

Finn HasselgårdFødt den 15.07.19 og jobbet som kontorist i Fredrikstad da han ble arrestert den 11. november 1942 for spredning av illegale aviser , og videreformidling av nyheter fra radiosendinger. Han ble overført til Grini den 25.11.42 og fikk da fangenummer 5493. Den 18. april året etter ble han overført til Sachsenhausen og fikk fangenummer 64556. Han satt her fram til freden.

Les historien til Finn Hasselgård

Haugan, Karl Magnus († 24.12.08)

Karl Magnus HauganKarl hadde sin daglige jobb innen ordenstjenesten, og var for det meste ute og patruljerte i gatene og dirigerte trafikken. Inntil fredag den 13. august 1943.
Denne dagen kom det en noe merkelig telefonmelding til Vækerø Politistasjon: Alle politifolkene skulle møte på Politiskolen på Majorstua mandag den 16. august kl. 11.00.

Les historien til Karl Magnus Haugen

Holm, Thor (†)

Arrestert 30.11.1943,
overført Stavern samme dag. Overført Buchenwald 14.01.44, fange nr 39356,
overført til Sennheim ankomst 26.10.44,
overført 14.12.44 til Buchenwald og fikk fange nr 49931.
Overført til Neuengamme 05.03.45 og hentet med Hvite Busser april 45

Les historien: Min far satt i Tyskland - Thor Holms dagbok

Ivarsson, Martin (†)

Martin IvarssonMartin Ivarsson kom hjem til Norge mandag 28. mai 1945. Da var han 24 år gammel, og hadde mange månder bak seg som krigsfange i Hitlers konsentrasjonsleire. Først på Grini i Norge, og deretter Sachenshausen og Neuengamme i Tyskland.

Les historien til Martin Ivarsson

Jamne, Arthur († 18.01.12)

Arthur JamneArthur Jamne ble født i Bergen 8. februar 1921. Han vokste opp i søndre bydel. Og her gikk han på folkeskolen.
Da krigen brøt ut kom ikke det helt uventet på ham, og han kom med i en gruppe som skulle ta i bruk våpen mot okkupantene. Gruppen ble avslørt, og for å bruke Arthurs egne ord. Det ble en brysom tid. Men jeg overlevde og kom meg gjennom det - på et vis.

Les historien til Arthur Jamne

Johansen, Johan († 08.07.13)

Johan JohansenFødt den 22.07.21 i Birkeland, Aust-Agder. Han ble arrestert den 20. februar 1943 og satt i arrest i Kristiansand. 10. mars samme år ble han overført til Grini hvor han fikk fangenummer 6850. Tre måneder senere ble han videresendt til Sachsenhausen og fikk fangenummer 677909. Satt her fram til freden.
20 nov 2007 mottok han Kongens fortjeneste medlaje i sølv.

Les historien til Johan Johansen
Nekrolog Johan Johansen

Kjelstrup, Storm

Storm KjelstrupStorm Rosenvinge Kjelstrup er født 17. juli 1923 og oppvokst på Nordstrand i Oslo. Selv om han runder 85 år denne sommeren, er han fortsatt like vital, og har glimtet i øyet. Oddvar Schjølberg fra Aktive Fredsreiser har besøkt Storm, og her forteller han glimt fra noe av det som skjedde i krigsårene.

Les historien til Storm Kjelstrup

Knudsen, Alf Monrad († 17.12.16)

Alf Monrad KnudsenFødt 14.07.23. Alf arbeidet som snekker i Vestby da han ble arrestert 9 september 1942. Han var medlem i Milorg, og forsøkte å rømme til England via Sverige. Ble først sendt til Åkebergveien og noen dager senere overført til Møllergata 19 (16.09.42)
Den 29. oktober ble han sendt til Grini og fikkfangenr. 5223. 20.mars året etter ble han først sendt til Sachsenhausen og fikk fangenr. 62983, og senere ble han transportert videre til Majdanek. Herfra måtte han gå til Auschwitz. Etter en tid her ble han sendt videre - denne gang til Mauthausen hvor han var internert fram til freden.

Les historien til Alf Monrad Knudsen
Nekrolog Alf Knudsen

Knudsen, Gunnar († 09.10.2009)

Gunnar KnudsenVar til sjøs da krigen brøt ut. Han kom ikke hjem, men fortsatte som sjømann i den norske handelsflåte.
Han opplevde krigens redsler og infernoer med torpederinger tett inn på livet da de gikk i konvoier. Selv var han om bord i en av de båtene som ble kalt for "selvmordsbåter" og som fraktet flybensin og ammunisjon. Han opplevde å bli torpedert 7. januar 1943, men reddet livet.
Året etter var han med på invasjonen på Normandiekysten 6 juni. Stedet var Omaha Beach - bare en time etter at de første amerikanske soldatene hadde gått i land.

Les historien til Gunnar Knudsen

Krasnik, Birgit

Birgit Krasnik Fishermann- Jeg var bare ei lita jente på fem år den gang da familien vår ble arrestert av Gestapo i begynnelsen av oktober 1943. Følgelig er mye av dramatikken rundt det som hendte i disse dagene visket bort.
Barn har ofte sterke minner som dreier seg om det å være mislikt av noen. Derfor vil jeg betegne de ting som jeg husker, som et barns glimtvise erindringer. Jeg kunne ikke forstå at noen ikke likte meg. Mange av de vonde tingene vi opplevde i leiren meislet seg derfor fast i minnet mitt.

Les historien til Birgit Krasnik Fishermann

Kuran, Richard († 28.09.16)

Richard KuranFødt 30.05. i Warszawa. Polen
Kuran har hatt ti ulike opphold i nazistenes fengsler og straffeleire, blant annet under harde forhold i Nord-Norge.
Han har reist i ti år som tidsvitne, og i løpet av denne perioden har han hatt med seg skoleklasser til Auschwitz over 30 ganger.

Les historein Richard Kuran
Nekrolog Richard Kuran

Kvamme, Elling († 2016)

Han var blant de ca 1.200 mannlige studentene som ble arrestert da Universitet i Oslo ble stengt den 30. november 1943.
Elling ble arrestert mens han hadde praksis på Rikshospitalets klinikk for nevrologi. Han ble sendt til Buchewald.

Les historien til Elling Kvamme
Nekrolog Elling Kvamme

Kølner, Leif

Leif KølnerFødt i Oslo 11.01.20. Utdannet seg til ingeniør og ble arrestert den 3. februar 1943. Han hadde da vært engasjert med transport av flyktninger fra Oslo til Sverige. Han ble først sendt til Bredtveit, og herfra videre til Grini den 15. april 1943, hvor han fikk fangenummer 6895. Han ble sittende her fram til 11. januar 1944. Da ble han videresendt til Sachsenhausen og fikk fangenummer 74921 hvor han satt fram til freden.

Les historien til Leif Kølner

Kaardahl, Gunnar Trygve († 30.01.13)

Gunnar KaardahlFødt 19.06.19 i Borre, Vestfold. Han ble utdannet som maskintekniker og var med i en militær organisasjon da han ble arrestert sammen med 18 andre den 18.08. 1942, og sendt til Grini med fangenummer 4252. Etter over ett års opphold ble han sendt videre til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen den 9. desember 1943, med fangenummer 74229. Senere ble han sendt videre til Natzweiler hvor han fikk et nytt fangenummer - 20118. Han blesittende her fram til freden. I løpet av fangeperioden var han også plassert i disse leirene Dachau, Dautmergen, Ottobrunn og Neuengamme.

Les historien til Gunnar Trygve Kaardahl

Larsson, Tollef († 18.05.2018)

Tollef LarssonFødt i Oslo 10.06.18. Han var student da han ble arrestert den 1. april 1942. Årsaken til at han ble arrestert var at han var med i etterretningstjenesten som kurer. Han ble først sendt til Bredtveit og deretter overført til Møllergata 19 den 9. juni. Herfra videre til Grini den 14. november. Han fikk fangenummer 5439 og ble sittende her fram til april 1944. Da ble han sendt videre til Natzweiler og ankom her den 5. april og fikk fangenummer 13885. Herfra var det videre til Dachau hvor han ankom den 1. september 1944, og han ble sittende her fram til freden. Han ble reddet av Hvite Bussene.

Les historien til Tollef Larsson
En klok veiviser har gått bort - Nekrolog om Tollef Larsson

Ljungquist, Arvid (†)

Arvid LjungquistFødt 23.10.19. Han var bosatt i Bærum og jobbet som sjåfør da han ble arrestert på julaften 1941. Da hadde han i lengre tid drevet med illegalt arbeid med radio og aviser i tillegg til at han var sjåfør på våpen- og bensintransporter, og med i etterretningen på Fornebu.
Julekvelden 41 tilbrakte han i arresten i Åkebergveien, og den 30.12.41 ble han overført til Møllergata 19, hvor han satt fram til 6. oktober 1942. Da var det Grini som ble neste stoppested (Fangenummer 4842), fram til han den 2227. februar 1943 ble sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen og fikk fangenummer 61549. Her satt han fram til freden.

Les historien til Arvid Ljungquist

Loe, Erik

Erik LoeErik ble født den 31. oktober 1920, og var 23 år da han den 30. november 1943 kl. 11 møtte sin skjebne. Det var tilfeldigheter som gjorde at han befant seg i lesesalen på Universitetet akkurat denne dagen. Ikke hadde han gjort noe ulovlig, ikke hadde han tenkt det heller, og ikke hadde han vært med i noen illegal organisasjon. Han var kort og godt på feil sted til feil tidspukt.

Les historien til Erik Loe

Lund, Bernt Henrik

Bernt H LundFødt i Oslo 14.08.24. Han var student da han ble arrestert i Oslo 29. mai 1942. Han ble først plassert i Åkebergveien og satt her fram til den 15. juni.42 Da ble han sendt til Grini hvor han fikk fangenummer 3320. Etter nesten to års opphold her ble han den 9. mars i 1944 sendt videre til Sachsenhausen der han fikk nytt fangenummer - 76327. Her satt han fram til freden.

 

Les historien til Bernt H Lund

Samtale med Bernt H. Lund (om tre år i fangenskap)

Maartman-Moe, Sigvald

Sigvald Maartman-MoeFødt den 23.05.21 i Oslo. Han var skoleelev da han ble arrestert den 9.juni i 1942 og sendt til Grini. Hans fangenummer var 3295. Han ble løslatt 10. november 1942.

Les historien til Sigvald Maartmann-Moe

Major, Blanche (†)

Blanche MajorBlanche Major var 19 år da hennes mor og far og 30 andre slektninger ble sendt i gasskammeret i Auschwitz II - Birkenau. Blanche og søsteren mistet hele sin familie i løpet av et kvarter.
- Jeg var heldig, sier den sterke, lille jødinnen i dag.

Les historien til Blanche Major
Nekrolog Blanche Major

 

Masvie, Torkild († 26.12.07)

Torkel MasvieDe norske studentene ved universitetet i Oslo ble tvangssendt til konsentrasjonsleirer i Tyskland ved årsskiftet 1943 - 1944. Her skulle de ”omvendes” til gode nasjonalsosialister og ta over styringen av landet når Tyskland hadde vunnet krigen i Europa. En av dem var den 23-årige tannlegestudenten Torkel Masvie.

Les historien til Torkild Masvie

 

Midttveit, Ingemund

Ingemund MidttveitIngemund var bare åtte år, men naziregimet så på han som en fiende. Ingemund Midttveit vokste opp i trygge og harmoniske omgivelser i det lille øysamfunnet Telavåg, noen mil nordvest for Bergen. Da krigen kastet sin mørke skyer innover Norge i aprildagene 1940 var stedet et velutviklet lite samfunn med rundt 400 fastboende som levde i fred og fordragelighet. Lite ante de at de bare to år senere skulle skrives inn i historiebøkene.

Les historien til Ingemund Midttveit

Moi, Arne (†)

Arne MoiArne Moi drev etterretning på Kjevik den første krigssommeren, og dro over til Sverige allerede i mai 1941. I slutten av mars året etter var han ombord i en av de 10 Kvarstad-båtene som forsøkte å bryte gjennom den tyske blokaden til England fra Gøteborg. Det endte med fangenskap som skulle vare krigen ut. Moi opplevde grufulle redsler som NN-fange i Sonnenburg, og siden i Bergen-Belsen. Han var også en kort periode i Sachsenhausen.

Nettum, Rolf Nyboe († 20.01.10)

Rolf Nyeboe NettumHvor livsfjern kan man bli? 8. april traff jeg en bekjent på Karl Johan. Hun sa: ”I morgen har vi krigen her.” "Her? Aldri i verden!" svarte jeg. Utover dagen spredte uvissheten seg, ikke minst da vi hørte om skipet "Rio de Janeiro" som var gått ned utenfor Lillesand med tyske soldater om bord.
Rolf var en av de mange norske studentene som ble arrestert og sendt til Tyskland, og her er hans egne betraktninger.

Les historien til Rolf Nyboe Nettum

Nekrolog Rolf Nyboe Nettum

Nordby, Kristen Monrad Olsen (†)

Det kom et brev til Aktive Fredsreiser, fra Emilie Beck. Hennes olderfar var i Sachsenhausen, og ble hentet hjem til Norge av De Hvite Bussene. Han døde kort til etterpå.
Emilies oldefar var Kristen Monrad Olsen Nordby, og hans liv er historien om en av de mange norske sjøfolka som ufrivillig ble dratt inn i krigshendelsene da Norge 9. april ble okkupert av tyske soldater.

Les historien til Kristen Monrad Olsen Nordby

Norseth, Helge († 22.10.08)

Helge NorsethFødt 06.12.23 i Oslo. Han var gymnasiast da han ble arrestert den 6. mai i 1942 og sendt til Bredveit fengsel. Herfra ble han den 29. mai 1942 overført til Åkebergveien, og herfra videre til Grini den 15. juni 42. Han fikk fangenummer 3321 og satt her fram til 3. mai året etter. Da ble han overført til Sachsenhausen og ankom her etter 11 døgns transport den 14. mai. Her fikk han nytt fangenummer - 65642. Den 29. april året etter blir han igjen sendt ut på transport og ankommer Natzweiler 5. mai. Her er det nok engang nytt fangenummer - 13887. Nøyaktig fire måneder senere blir han sendt til en ny konsentrasjonsleir - denne gang Dachau - som de ankommer 7. september 1944. Tre dager senere er det igjen ut på transport og denne gang er det Leiren Ottobrun. Oppholdet her blir på bare fem dager før han igjen blir transportert videre til Dautmergen hvor han blir sittende fram til freden.

Les historien til Helge Norseth

Nekrolog Helge Norseth

Notowicz, Edith

Edith NotowiczEdith er født i Ungarn, nærmere bestemt i en liten bygd ute på landsbygda. Her trådte hun sine barnesko i trygge omgivelser, sammen med hester og dyr, og hun lærte seg tidlig å bli glad i naturen.
Familien Notowicz var av jødisk herkomst og besto av mamma, pappa, Edith og hennes tre søsken. Vi møter henne da hun for første gang er tilbake igjen i Birkenau sammen med en gruppe fra Aktive Fredsreiser.

Les historien til Edith Notowicz

Næss, Håkon

Født 07.03.21 i Voss, Hordaland. Han var student da han ble arrestert den 30. november 1943, og sendt til en samleleir i Stavern. Her satt han fram til den 8. januar 1944 da han ble sendt videre til Buchenwald og deretter til Sennheim. Etter et opphold her ble han sendt tilbake til Buchenwald hvor han ble sittende fram til freden.

Pettersen, Karsten Sigmund († 27.01.17)

Karsten Sigmund PettersenFødt 03.12.25 i Sarpsborg.
Karsten Sigmund Pettersen jobbet som støperiarbeider da krigen brøt ut. Han ble med i motstandsbevegelsen og jobbet med illegale aviser fram til han ble arrestert den 22. januar 1943. Noen dager senere ble han satt i arrest i Åkebergveien inntil ble han overflyttet til Møllergata 19 den 1 mars. Den 17. mars ble han sendt til Grini med fangenummer 6963, og her var han bare 3 dager før han ble videresendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen som fange nummer 62921.
Pettersen ble senere overflyttet til Neuengamme hvor han ble hentet av De Hvite Bussene.

Les historien til Karsten Sigmund Pettersen

Nekrolog Karsten Petersen

Rudjord, Leif († 2009)

Leif RudjordFødt 22.06.25 i Farsund, Vest-Agder. Han var skoleelev da han ble arrestert den 23. mars 1944 og overført til fengsel i Kristiansand. Den 6. mai 1944 ble han sendt videre til Møllergata 19 i Oslo og deretter tilbake til Kristiansand igjen.
Han satt fengslet her fram til 23. september da han ble sendt til Grini med fangenummer 14720. Senere satt han en måned på Akershusfør han den 9. desember 1944 ble videresendt til fangenskap i Tyskland.
Leif Rudjord døde november 2009

Les historien til Leif Rudjord
Nekrolog - Likeverd - medmenneskelighet - forsoning

Rusten, Harald L (†)

Datteren, Berit Rusten, har prøvd å følge farens reiserute fra han ble arrestert til han kom hjem igjen.

Les historien Reisen gjennom et fangenskap

Savosnick, Robert († 12.04.98)

Robert Savosnick"Vi er i et helvete omringet av djevler. Året er 1943, det er februar måned og det er en tung og dyster atmosfære". Slik beskriver Robert Savosnick sitt møte med Auschwitz. Foran øynene på den unge trondheimsgutten utspiller det seg et drama han aldri kan glemme.

Les historien Jeg ville ikke dø

Savosnick, Britha († 20.04.14)

Britha Savosnick«Krigens ugjerninger skal ikke huskes på en måte som avler gammelt hat mellom mennesker. De skal huskes slik at de neste generasjoner mestrer sin samtid bedre enn min generasjon klarte det.» Britha jobbet med å formidle historien og verdiene til Robert Savosnick til ungdommer på våre reiser.

Les historien Hun brakte mannens historie videre
Nekrolog Britha Savosnick

 

 

Skagenes, Ingeborg

Ingeborg SkagenesIngeborg Skagenes gjorde en stor og modig innsats under okkupasjonsårene. I Trygve Sørvaags bok "Englandsfeber" blir hun beskrevet som en av de modigste krigsdeltakerne langs hele norskekysten. Likevel - hun var en av de mange krigsdeltakerne som Norge glemte etter krigen. Bare 17 år gammel tok hun på seg oppdraget med å hente flyktninger som kom med rutebåten. Mer enn en gang vinket og smilte hun uredd til tyskerne på kaia mens hun rodde forbi dem med båten full av flyktninger.
Fra Manger kai rodde hun den timelange turen ut til sitt eget barndomshjem - det lille veiløse småbruket Skageneset nord for Bergen. Her fikk flyktningene husrom i noen dager eller uker, mens de ventet på transport med Shetlandsbåtene videre over Nordsjøen.
Etter Ingeborgs far døde i 1941, var det bare mor og tre tenåringer igjen på den lille avsidesliggende øya. Her livnærte de seg av det lille gårdsbruket med to kyr, noen sauer, en gris og høns. Det holdt akkurat til en familie på fire. Men uten noe som helst form for tilskudd klarte de likevel å brødfø et åttitalls flyktninger. Etter krigen var den lille familien helt utarmet, All reservekapital var brukt opp, og deres egne penger var brukt på folk de ikke kjente. Bortsett fra materialer fra noen gamle tyskerbrakker, fikk samartinanene på Skageneset ingen vederlag. Om sin fremragende innsats sier hun kort og greit:"Vi kunne ikke la være å hjelpe."

Skancke, Per Gottlieb

Per Gottlieb SkanckeFødt 23.05.24 i Oslo. Han var skoleelev da han ble arrestert den 12. august 1943. Dagen etter ble han overført til Møllergata 19, hvor han ble sittende fram til den 27. november. Da ble han sendt til Grini med fangenummer 8492. Han ble frigitt den 20. januar 1944.

Les historien til Per Gottlieb Skancke

Skinnemoen, Knut Erik

Knut Erik SkinnemoenKnut Erik Skinnemoen fra Drammen var en av de norske studentene som forberedte seg til farmasieksamen høsten 1943, og for ham var 30. november dagen da alt det vanlige tok en brå slutt, og en helt ny tilværelse tok til.

Les historien til Knut Erik Skinnemoen

Skuland, Torbjørn

Torbjørn Skuland var medlem av den militærorganisasjonen til Major Laudal på Sørlandet. Han ble arrestert og sendt til Sachsenhausen.
Torbjørn Skuland ble født i 1920 og vokste opp på gården Skuland i Laudal utenfor Mandal.
Han husker godt krigsutbruddet 9. april 1940.
– Jeg jobbet som lagermann på Agder Kjøplag, men bodde fortsatt hjemme hos mor og far. De vekket meg og sa at det hadde blitt krig. De hadde allerede begynt å samle sammen matvarer, for de husket godt rasjoneringen under den første verdenskrigen, forteller Torbjørn.

Les historien til Torbjørn Skuland

Smith, Tore Hroar

Da krigen kom til Norge den 9. april var Tore Hroar Smith en av de mange norske ungdommene som reiste seg i protest. Han ville være med å bekjempe det nazistiske tankegodset og den galskapens ideologi okkupantene brakte med seg. Derfor tenkte han på å melde seg inn i de norske militærstyrkene selv om han ikke hadde gjort militærtjeneste.

Les historien til Tore Hroar Smith

Stavik, Ragnvald

Ragnvald StavikRagnvald Stavik er født den 17. juni 1918 i Horten, men familien flyttet til Nøtterøy da han var fem år gammel, og det var der han vokste opp. Faren var maskinsjef, og mange trodde  nok at sønnen ville følge i farens fotspor og bli en ”havets mann”.

Les historien til Ragnvald Stavik

Steenstrup, Petter Ch. (†)

Petter Chr SteenstrupPetter Chr. Steenstrup fristet en noe spesiell skjebne etter at han ble arrestert av tysk politi i forbindelse med den store aksjonen mot Universitetet den 30. november 1943. Etter opphold i Stavern gikk reisen ned til konsentrasjonsleiren Buchenwald like ved Weimar. Derfra videre til Sennheim, før han endte som ”slottsfange” på et slott i Ebreichsdorf.

Les historien til Petter Christian Steenstrup

Syversen, Sigurd († 28.11.16)

Født 13.08.21 i Oslo. Her jobbet han som instrumentmaker, men Sigurd Syversen fant sin plass i motstandsfolket da krigen brøt ut. Og var med i distribusjonen av illegale aviser. Han ble arrestert på morgenen den 6. mars i 1942 og sendt til Møllergata 19 hvor han satt fram til 30 mars da han ble overflyttet til Grini med fangenummer 2329. Den 15. februar ble han overført til Sachsenhausen. (Fangenummer 61077) Han var også plassert i leireneStaaken/Demen og Falkensee/Demag. Herfra bar det tilbake til Sachsenhausen igjen den 21. mars 1945. Bare 9 dager senere ble han sendt til Neuengamme som fange nummer 79749, og var her inntil han ble hentet av De Hvite Bussene den 20. april 1945. Etter et opphold i Frøslev leir i Danmark ble han videresendt til Sverige for rekreasjonsopphold. Han kom tilbake til Norge den 26. mai 1945.

Les historien til Sigurd Syversen
Nekrolog Sigurd Syversen

Sørbye, Haakon († 15.09.16)

Haakon SørbyeFødt i Trondheim 16.03.20. Han var student da han ble arrestert den 10. september 1941 og overført til Vollan leir. Den 27. september ble han overført til Møllergata 19 i Oslo og satt her fram til den 16. januar 1943 da han ble videresendt til Grini og fikk fangenummer 5955. 29. juli samme år ble Sørbye overført til Natzweiler hvor han ankom den 7. august og fikk utdelt nytt fangenummer - 4813. Senere ble han overført til Dachau og Ottobrünn, og senere tilbake til Dachau fram til freden.

Les historien til Haakon Sørbye
Nekrolog Haakon Sørbye

Telle, Haldor

Haldor TelleFødt 19. mars 1934 i Telavåg. Her vokste han opp i trygge omgivelser. Inntil den dagen da alle i det lille øysamfunnet fikk snudd opp ned på tilværelsen. I løpet av noen aprildager i 1942 ble det rolige stedet involvert i en tragedie av uanede dimensjoner. Da fasit ble gjort opp var alle boliger og uthus brent og jevnet med jorden, de voksne mennene sendt til Hitlers konsentrasjonsleire, mens kvinner og barn ble internert, først på Storetveit skole i Bergen, og deretter Framnes i Hardanger. Telavåg ble ”Norges Lidice”. Haldor Telle opplevde dette på nært hold.

Les historien til Haldor Telle

Telle, Morten († 25.02.19)

Morten TelleFødt i Tælavåg den 22.05.27. Han hadde ennå ikke fylt 15 år da han ble arrestert under Naziregimets Tælavågaksjon den 1. mai 1942, og overført til Storetveit/Framnes. Ble løslatt 17. mai 1944.

Les historien til Morten Telle

Nekrolog Morten Telle

Wahl, Ingvald († 05.06.18)

Ingvald WahlIngvald så dagens lys i Hammerfest en kald vinterdag, nærmere bestemt den 14. november i 1919. Han var tredjemann i en brødreflokk på fem, og foreldrene het Henny og Håkon Wahl. Som 11-åring fikk han sin store drøm oppfylt da han fikk være med faren på et tokt med ”Tana”. Det han så, og opplevde på denne turen ga mersmak, og i årene som fulgte brukte han skoleferiene til å jobbe ombord.

Les historien til Ingvald Wahl

Nekrolog Ingald Wahl

Wassermann, Salo

Salo WassermannSalo Wassermann er en av de danske jødene som klarte å slippe unna nazistene da de skulle aksjonere mot jødene i Danmark. Som den siste hoppet han om bord i båten som skulle føre familien over til sikkerheten i Sverige. I dag er han et av Aktive Fredsreisers tidsvitner, som kan fortelle om hvordan det er å bli stemplet som ”Annerledes”. Vi har møtt ham hjemme i leiligheten han og kona Birgit Krasnik Fischermann har i København. Uten omsvøp tar han oss med tilbake til de dramatiske oktoberdagene i 1943.

Les historien til Salo Wassermann

Watne, Albert († 20.11.10)

Albert WatneAlbert Tomas Watne ble født 26. september i 1921, som det sjette av i alt 9 barn i familien Watne i Mykland. Her hadde familien en gammel slektsgård - en heigård uten noen veiforbindelse med bygda for øvrig, og skolen lå en halv mils vei unna. Etter hvert fant foreldrene ut at det ble noe problematisk, og de kjøpte derfor et lite småbruk i Austre Moland. Her vokste Albert opp sammen med søsknene.

Les historien til Albert Watne

Årdahl, Roald (†)

Roald ÅrdahlEn av Norges yngste krigsfanger. Født i Kristiansand i 1927, og ble arrestert 15 år gammel. Han hadde delt ut løpesedler og informasjon, og straffen var tre år i tysk fangenskap. På grunn av sin unge alder, slapp han å bli sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Det ble i stedet fangeleiren på Grini.

Les historien til Roald Årdahl
Hans historie lever videre