Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossBuchenwald

Ligger like ved byen Weimar, sentralt i Tyskland og var en av de største konsentrasjonsleirene på tysk jord. I tillegg til hovedleiren hadde man 130 satellittleire.

Da leiren ble opprettet 16. juli 1937, hadde leiren 149 fanger. Dette var både politiske og kriminelle fanger. Men allerede ved utgangen av samme år var tallet økt til 2.561fanger. Neste sommer var tallet oppe i 7.723. I september samme år kom 2.200 østerrikske jøder til leiren. Og etter de store pogromene som fant sted over hele Tyskland i november 1938 kom det ytterligere 10.000 jøder, slik at ved utgangen av året var tallet steg til bortimot 19.000. Da verdenskrigen startet 1939 ble ytterligere tusener av nye politiske fanger, samt tusener av polakker internert i Buchenwald.
22. - 23. februar 1941 kommer de første deportasjonene av nederlandske jøder.

Likhaug i BuchenwaldLikhaug i BuchenwaldBuchenwaldOppstillingBrakkeneBrakkeneBuchenwaldBrakkeneOrkesterBuchenwaldlampeskjermer

I november samme år gjennomfører naziregimet de første forsøkene med gass i Buchenwald. Og disse er så "vellykket" at nye eksperimenter skal gjennomføres. Denne gang velger man et sted i en skog like ved den polske byen Chelmno.

Etter hvert som krigen skred fram anla man flere store fabrikkanlegg med tanke på rustningsindustrien i nærheten av leiren. Fangene ble brukt som slavearbeidere.
På slutten av 1944 fantes det 63.048 fanger i leiren, og bare to måneder senere var tallet steget til 86.232.
Buchenwald var i bruk i åtte år, og i løpet av denne tiden hadde i alt 238.980 fanger vært internert her. Fangene kom fra 30 ulike land, og 43.045 av dem ble enten drept eller døde av sykdom eller selvmord.

Jødene ble spesielt grusom behandlet

De jødiske fangene måtte arbeide hardt 14 - 15 timer i døgnet i steinbruddene. Fra 1944 ble jødene overført til Auschwitz hvor de måtte jobbe i rustningsindustrien. Men da Den Røde Arme nærmet seg Auschwitz i 1944 ble jødene sendt tilbake til Buchenwald, hvor de ble utsatt for medisinske eksperimenter.

Da SS-mannskapene den 6. januar 1945 "ryddet" Buchenwalds ble ca 25.500 fanger myrdet. I leiren var det imidlertid en egen motstandsgruppe som klarte å sabotere flere av oppgavene fangene fikk i rustningsindustrien.
I Buchenwalds siste dager greide motstandsgruppen å forsinke "ryddeaksjonen" og dermed ble mange liv spart.
I dagene mellom 6. og 10. april er det en febrilsk aktivitet i leiren. 28.500 fanger blir evakuert fra hovedleiren Buchenwald. Mer enn 7.000 fanger blir drept.

Den 11. april flyktet SS-mannskapene hals over hode, og motstandsgruppen overtok kontrollen til de amerikanske styrkene kom fram. Da var det ca 21.000 fanger i området, blant dem 4.000 på leirområdet.
Samme dag inntar de amerikanske styrkene leiren og finner 54.549 døde fanger. Dødsårsak er sult, sykdommer, og vaktstyrkens sadistiske overgrep.

I denne leiren samlet man de norske studentene og lærerne i et forsøk på å omskolere dem til gode germanere.

Barn i Buchenwald

Meir Lou, overrabbiner i Staten Israel holdt en tale i Weimar på 50-årsdagen for frigjøringen av Buchenwald 11. april 1995.
11. april 1945 kom en amerikansk kapellan inn i leiren og fant en 8 år gammel mager og utsultet gitt. "Det var meg" sa Lou.
Han omfavnet meg og spurte meg: "Hvor gammel er du?"
"Det er ikke så viktig. Jeg er eldre enn deg," svarte jeg
Kapellanen synes dette var et merkelig svar og spurte: "Hvorfor tror du at du er eldre enn meg?"
Og jeg svarte: "Fordi du ler og gråter som et barn. Jeg gråter ikke, og naturligvis ler jeg heller ikke. Det er lenge siden jeg holdt opp å le. Si meg nå, hvem er eldst - du eller jeg."
(Fortalt av Elling Kvamme, tidligere Buchenwaldfange som var tilstede i Weimar 11. april 1995)