Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFangenes Testament historikk

Historikken bak arrangementet

Blanche Major + Oddvar og Gerd SchjølbergNoen få måneder etter oppstarten av Aktive Fredsreiser, kom også ideen om å få til et fast årlig arrangement hvor medarbeiderne kunne skoleres til videre oppgaver for Aktive Fredsreiser, så vel som man ønsket å arrangere åpne foredrag for de som ønsket å vite hva Aktive Fredsreiser sto for, og hva som var ideologene bak det hele.

Det ble tatt sikte på å avholde det første arrangementet allerede i august 1999. Tollef Larsson bidro med god drahjelp for å legge opp grunnrammene rundt et slikt opplegg, hvor ideologi, formål og temaer skulle inngå.

I den forbindelse var Tollef Larsson i kontakt med flere navn som var aktuelle som foredragsholdere. Bl.a. professor i Statsvitenskap Bernt Hagtvet, og professor Hylland Eriksen. Videre kontaktet han Kjell Madsen ved Filosofisk Institutt, som igjen skulle finne en foredragsholder for temaet "Det Ondes problem". Det var også flere andre navn med i prosjektet som ble samlet under mottoet "Aktive Fredsreiser starter i menneskesinnet."

Imidlertid ble det for knapt med tid for flere av de spurte, og i første rekke "nøyde" vi oss med et "mini-seminar" i Risør Rådhus, og arrangementet fikk en fin avslutning med konsert med Erik Bye i Risør kirke. Allerede uken etter ble det holdt nytt seminar og arbeidsmøter i Risør og ute på Stangholmen. Her ble det ført konstruktive samtaler som ga ideer til det videre arbeidet mot målet: Å spre kunnskap, bidra til selvutvikling, konfliktløsning og fredsprosesser.

Tollef Larsson lanserer "Fangenes Testamente"

Tollef Larsson20. - 21. november 1999 var det tid for et nytt seminar, som ble holdt i Risør Rådhus. Seminaret var et ledd i vår strategi ang. viktigheten av å drive med kunnskapsformidling, og det ble holdt foredrag over bl.a. disse temaene: "Historikken og ideologien bak Aktive Fredsreiser" ved Helga Arntzen, "Menneskeverd - hva er det?" ved filosof Tore Frost. Mens Tollef Larsson allerede nå redegjorde for sine tanker rundt "Fangenes Testamente".

Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleir under krigen har han ønsket at vi som samfunn skal sette sterkere fokus på hva vi har lært om Det ondes problem. Den arven han og Aktive Fredsreiser ønsker å gi generasjonene som kommer er kunnskap.

År 2000 - Fredstanker i Fjelluft

Tronfjell4. - 6. august 2000 arrangerte vi våre første "Aktive Fredsdager" på et eget seminar i Tynset Rådhus. Dette inngikk som en naturlig del i organisasjonen "Garborg-dagenes" store arrangement "Fredstanker i fjelluft". De igjen samarbeidet med Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet. Det planlagte universitet ligger på 1300 meters høyde i Alvdal, og en del av programmet foregikk nettopp i dette området. Her oppe - i ro og stillhet, kombinert med frisk fjelluft - kom det flere nye ideer om hvordan vi kunne arrangere vårt eget opplegg med "Aktive Fredsdager i Risør".

På det store fellesseminaret som foregikk i Tynset kulturhus var Knut Vollebæk en av de mange foredragsholderne og han reflekterte over temaet "Fred som realistisk utopi". Her konkluderte han med følgende: "Vi må forsone oss med at det finnes uløselige konflikter. Kanskje er det slik at vi må lære oss til å leve med uløselige konflikter? Fred er et ideal - et mål. Negativ fred er fravær av vold. Positiv fred er sosial og økonomisk utvikling. Fred må bygges og vedlikeholdes. "

Det var også avsatt tid til egne samlinger både for tidsvitner og reiseledere. Bl.a. underviste Vidar Fjeldstad reiselederne i "Den hjelpende samtale".

Knut Vollebæk ga uttrykk for begeistring over Aktive Fredsreiser holdningsskapende tematurer, og han ønsket å bli holdt orientert om utviklingen i Aktive Fredsreiser.

Aktive Fredsdager i Risør 2001

Folkemassen i RisørI tiden etter samlingen på Tynset ble det arbeidet aktivt for å få planene om årlige fredsdager inn i et eget opplegg som skulle avholdes i Risør hvert år.

Arrangementet fikk mottoet "Aktive Fredsdager i Risør" og gikk av stabelen 19. og 20. mai. Det ga stor respons og var svært vellykket på alle måter. 

I forbindelse med arrangementet ble det også satt opp egne busser med deltakere fra Oslo, Vestfold og Telemark Samtidig ble også de nye bussene vist fram, det var presentasjon av tidsvitnene, og det ble holdt flere interessante foredrag i Rådhuset:

Arnold Hammer: Krig, fangetid og fred
Helga Arntzen:Fra ide til virkelighet - filosofien bak turene
Tollef Larsson:Møtet med det onde
Tore Frost: Filosofiske betraktninger

I tillegg til dette ble også reiselederne våre kurset på forskjellige områder.

Aktive Fredsdager i Risør 2002

Dette årets arrangement er det tredje i rekken, og det andre som legges til Risør. Opplegget har nå fått en fast ramme, og vil bli et årlig arrangement gjennomført av Aktive Fredsreiser.

I årets arrangement vil flere fremstående politikere og forskere være med å gi sine bidrag. Se eget program.