Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossHvorfor en pris om Fangenes Testament

Innlegg av Helga Arntzen

Aktive Fredsreiser har satt seg som mål å bidra til fredsskapende prosesser i samfunnet og hos enkeltmennesket.

Derfor arrangerer vi holdningsskapende tematurer for ungdom. Ca. 8000 ungdommer som reiser med oss hvert år

Vi lager årlige seminarer for voksne og ungdom

I samarbeid med Helsingforskomiteen har vi laget et menneskerettighetskurs på vår internettside

Vi støtter 200 fadderbarn i Gambia

Vi støtter et risprosjekt i Gambia som skal gi mat til over 3200 innbyggerne i Sutukoba og andre landsbyer i Wuli

Vi har innstiftet prisen Blanche Majors forsoningspris

Og vi har innstiftet prisen Fangenes Testamente. Det er denne prisen vi skal dele ut i dag.

Denne prisen skal sette fokus på forskning som er gjort for å øke forståelsen av det ondes problem og for å forklare hvilke fredsskapende prosesser som må til for å skape en bedre verden.

Vi er glade for av å ha et samarbeid om denne prisen med PRIO Institutt for fredsforskning.

Vi er glade for av at Tollef Larsson som hadde ideen til denne prisen er i vår rådgivningsgruppe.

Aktive Fredsreiser avsetter 10 kr. fra hver deltager til denne prisen. Siden det er hovedsakelig ungdom som reiser med oss, så kan vi si at det er ungdom som er med på å skaffe penger til denne prisen. Vi er opptatt av dialog og forståelse mellom generasjoner.

Prisen har vært delt ut til Bernt Hagtvedt og Hanne Sofie Greve. I år har vi den gleden å gi prisen til Arne Johan Vetlesen for hans mange viktige bidrag til debatten om ondskap og folkemord, samt hans utrettelige forsvar for menneskeverd og etikk.

Hver av oss kan bidra til å skape en litt fredeligere og bedre verden, vi må bare se mulighetene og gjøre noe med det.

Vi håper at vi i Aktive Fredsreiser beholder gløden og engasjement, slik at vi fortsatt kan bidra til fredsskapende prosesser på mange plan.