Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossReisegarantifondetNorsk reiselivsforening

Fangenes Testamente ble en suksess!

Prisutdelingen 2017

Fredsgudstjenesten i Risør kirke ble en verdig avslutning på helgens prisutdeling i Fredshuset som ble åpnet av ordfører Per Kristian Lunden. Prisen i år gikk til to stiftelser som hver på sin måte formidler historier fra 2. verdenskrig.

Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas (Stiftelsen ”monumentet over de myrdede jødene i Europa”) ligger i sentrum av Berlin, og er til minne om de rundt seks millioner jøder som mistet livet under Holocaust. Stiftelsen har også ansvaret for monumentet for de forfulgte homoseksuelle, monumentet for de myrdete Sinti og Rom, samt monumentet over ofrene etter eutanasiprogrammene (mordene av funksjons- og utviklingshemmede).

Initiative Gedenkstätte Eckerwald (Eckerwald minnesti) forteller historien om «Ørken 10», som var navnet på en underleir av konsentrasjonsleiren Natzweiler, og som var et utvinningsanlegg for jordolje drevet med slavearbeidskraft av nazistene i 1944–45.

Hanne Sophie GreveTidligere dommer i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, Hanne Sophie Greve er leder for priskomitéen, og begrunnet valget av prisvinnere som begge har som mål å hedre de døde, men også å lære av fortidens feil i et fremtidsperspektiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lillian Hjort Hovedtalen ble holdt av Menneskerettighetsakademiets Lillian Hjort, som la vekt på viktigheten av respekten for menneskeverdet som en forutsetning for å unngå fremtidige overgrep.

Den meget talentfulle pianisten Marte Hansen underholdt de over 70 fremmøtte gjestene med vakker musikk av Edvard Grieg, David Monrad Johansen og Agathe Backer Grøndahl.

Prisen ble overrakt av Tollef Larsson og Helga Arntzen fra Aktive Fredsreiser. Larsson, som fylte 99 på lørdag, var selv fange i konsentrasjonsleirene Natzweiler og Dachau. Han har deltatt som tidsvitne på mange dokumentasjonsreiser for ungdom i regi av Aktive Fredsreiser. Reisene er en effektiv vaksine mot utbredelse av nynazisme i Norge.