Samtaler etter krig og flukt

Liv MølandAktive Fredsreiser har innledet et samarbeid med prosjektet ”Samtaler etter krig og flukt” ved Liv Mørland, for å informere om gruppene og hvilke muligheter som gis gjennom slike samtaler.

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon om det å være ”vanlig” deltager, eller om du mener å ha de nødvendige personlige egenskapene for å være gruppeleder. Vi tror du vil oppleve samtalene som lærerike og givende.

SAMTALER ETTER KRIG OG FLUKT
Tyskerbarn, NS-barn og asylsøkere/flyktninger er særlig invitert til å delta.

 

Konferansen: ”Det kunne ha vært meg…”

I samarbeid med humanitære organisasjoner arrangerte Stiftelsen Arkivet i Kristiansand nevnte konferanse i mai 2003. Arrangementet hadde som mål å motvirke fordommer og frykt og inspirere til inkluderende og forsonende prosesser gjennom faglige innspill og personlige beretninger og erfaringer.
Rappoert om konferansen (pdf)

Samtalegrupper

Temaer i konferansen ble videreført gjennom samtalegrupper høsten 2003; de første gruppene i regi av Stiftelsen Arkivet. Senere ble de arbeidet videre med gjennom et nytt og selvstendig prosjekt i samarbeid med Utlendingsdirektoratet Region Sør, mottak for asylsøkere og tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.

Et viktig mål for samtalene er å bidra til mer kunnskap, respekt og forståelse for mennesker som bærer på tunge byrder etter krig og flukt - uansett kultur, tro og livssyn. Samtaler og fellesskap med andre som har opplevd tilsvarende og som har bedre forutsetning for å forstå, kan virke frigjørende, forsonende og forebyggende. Frivillige innenfor tros- og livssyns-samfunn legger til rette for og gjennomfører samtalene i grupper som er bredt sammensatt.

For tiden drives slike grupper i Kristiansand, nye kan også være aktuelle. Det er dessuten vist interesse for samtalene også i Arendalsområdet, men på grunn av manglende personer som kan påta seg å være frivillige gruppeledere, er det foreløpig ikke satt i gang her. Dersom du ønsker å delta i grupper i nevnte områder eller stille deg til disposisjon som frivillig gruppeleder - eller ønsker mer informasjon om samtalegruppene generelt med tanke på å delta i senere grupper andre steder - kontakt prosjektansvarlig/cand. polit.

Liv Mørland,
tlf. 380 44 388 /
Send melding