Samling reiseledere og tidsvitner


Aktive Fredsreiser sitt nye lokale 
Det nye Fredshuset til Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser sitt nye lokale Samling reiseledere og tidsvitner
Tidsvitner og reiseledere


Tidsvitner Tidsvitner
Samling for tidsvitner


Felles samling Felles samling
Felles samling i hagen på utsiden av Fredshuset