Hedret Liu Xiaobo i Fredsparken

Fakler lyste opp Fredsparken da Aktive Fredsreiser markerte menneskerettighetsdagen 10. desember.  Rundt 80 elever fra voksenopplæringen i Risør trosset snø og kulde for å delta på seremonien. I forbindelse med utdelingen av Nobels Fredspris ble Liu Xiaobo hedret gjennom nedleggelse av navnestein.

Elever i Fredsparken hedret Liu XiaoboDen Internasjonale Menneskerettighetsdagen markeres verden over, også i Risør. To elever fra VIRK- voksenopplæringen i Risør kommune innledet ved å sitere menneskerettighetserklæringens første artikkel: Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter.

Akkurat frihet og menneskeverd stod sentralt i innleggene i Fredsparken. Blant annet ble det fremført to taler som la vekt på hva et godt liv vil si. Markeringen ble avsluttet med sangen ”Din tanke er fri”.

Menneskerettigheter og fredspris

Andrzei J. Marciniak legger ned stein i fredsparkenPolske Andrzei Jozef Marciniak la ned en stein med Liu Xiaobos navn på i Fredsparken. Xiaobo ble tildelt fredsprisen for hans lange og ikke-voldelige kamp for sentrale menneskerettigheter i Kina.Ved å gi Liu Xiaobo fredsprisen slår Nobelkomiteen nok en gang fast sammenhengen mellom menneskerettigheter og fred.

Etter markeringen var det servering av gløgg og småkaker i 3. etasje på Fredshuset. Utdelingen av Nobels Fredspris ble vist på storskjerm for dem som var interessert i å høre Thorbjørn Jaglands og Liv Ullmanns ord om prisvinneren. Jagland vektla respekt for menneskerettighetene og Kinas ansvar i sin tale.

 - Vi kan til en viss grad si at Kina med sine 1.3 milliarder mennesker bærer menneskehetens skjebne på sine skuldre, slo Jagland fast