Nekrolog Anders Gogstad

Aktive Fredsreiser

Et av våre kjære tidsvitner, Anders Gogstad, er dessverre gått bort.
Anders Chr. Gogstad, født 1923, vokste opp i Oslo, men var bosatt i Kragerø.
Han var en engasjert mann, og aktiv både som foredragsholder og forfatter. I tillegg reiste han også som tidsvitne for Aktive Fredsreiser og han var med på flere reiseledersamlinger, der han holdt foredrag og underviste.

Anders GogstadMed sin brede erfaring fra en rekke felt innen okkupasjonstiden, og ikke minst fra den vanskelige og turbulente tiden etter krigen, var han med på å gi skoleelevene et godt utgangspunkt for videre fordypning i denne spesielle tidsepoken i vårt lands historie.
Som lege hadde han flere viktige oppdrag, bl.a. for WHO, og han var faglig ansvarlig for et rehabiliteringsprosjekt i Nord-Vietnam, like etter Vietnam-krigen.

Anders Gogstad var også en av de studentene som ble arrestert 30. november 1943.
Anders Gogstad fikk kongens fortjenestemedalje i oktober 2009.

Vi lyser fred over hans minne.