Ja til tur i skoletiden

Ungdommer i Birkenau

I Vennesla har et enstemmig Levekårsutvalg gått inn for at turene til Tyskland og Polen kan arrangeres i skolens regi. Foreldre og elever i kommunen har gjort en viktig innsats for å overbevise politikerne om å opprettholde turene.

Avisen Vennesla Tidende melder at politikerne i kommunen har snudd etter vedtaket i vår som sa at 10. klassingene ikke lenger kunne reise på tur. Vedtaket om å stoppe turene skapte sterke reaksjoner blant kommunens befolkning da disse reisene har vært en verdsatt tradisjon i flere år.

Torsdag ble saken tatt opp igjen på nytt, og Levekårsutvalget vedtok at skolen kan arrangere turen som skoletur. Det medfører at skolen kan legge innholdet opp etter generell del og kompetansemål i skolens undervisningsplaner.

–  Dermed sikrer skolen inkludering av alle elever og kan påse at skolens kriterier for god orden og oppførsel følges, mente et samlet utvalg.

Handlingsrom

I et skriv fra Kunnskapsdepartementet fra 10. april i år påpekes det at opplæringsloven gir rom for reiser til tidligere konsentrasjonsleirer i skolens regi, så lenge ikke gratisprinsippet brytes. Videre understrekes det i Kunnskapsdepartementets brev at  ”skoleledelse, lærere, foresatte og elever har i dag et vidt spillerom til å organisere og ta frivillige initiativ som kan bidra til at skoleturer som medvirker til økt motivasjon og læring fortsatt kan avholdes”.

- Vi er veldig fornøyd med at politikerne i Vennesla har snudd i denne saken. Det viser at de tar i bruk handlingsrommet for å arrangere skoleturer innenfor rammene av gratisprinsippet, og at de verdsetter det utbyttet disse reisene gir elevene, sier administrerende direktør, Helga Arntzen.