Tidsvitne Sigurd Syversen er død

28. november døde Sigurd Syversen. (F. i Oslo 13.08.1921) Som ung ble han grepet av idealismen i AUF, og ble politisk aktiv.

Sigurd Syversen
Foto: Olav Standal Tangen/ Forsvaret

Da krigen brøt ut, jobbet han som tekniker i NRK. Han distribuerte den illegale ”Fri Fagbevegelse” inntil han ble tatt i mars 1942. Først til Grini, så til Sachsenhausen. Han så nazismens barbari på nært hold. Våren 45 ble han reddet av De hvite Bussene.
Han ble leder i Foreningen av politiske fanger 1940-45. De ville formidle sin historie til neste generasjon. Hans første tur som tidsvitne var allerede i 1992. Siden ble det mange turer med Aktive Fredsreiser.

Han fokuserte ikke på de vonde opplevelser, men hans viktigste budskap var:
Vi må arbeide for fred og demokrati, og ikke la diktatur få lov til å slippe til: "Jeg ber alltid ungdommen fortelle om det de har sett. Det må være deres løfte til meg når vi skilles etter turen, at de må bringe dette videre til barna sine, for det er de som skal bringe verden videre."

2015 fikk han Deltakermedaljen for sin motstandskamp under krigen. Han var fortsatt aktiv som tidsvitne, 93 år gammel: "Jeg har fått en spesiell holdning til det å dra tilbake. Det er jobben min!"

Vi lyser fred over Sigurds minne!

Sigurd Syversen får fortjenestemedaljen
Sigurd Syversen ble hedret med Deltakermedaljen i en alder av 93 år. Det var veteraninspektør Tom Guttormsen som foretok overrekkelsen. (Foto: Olav Standal Tangen/ Forsvaret)

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE