Tidsvitne Sigurd Syversen er død

Sigurd Syversen 28. november døde Sigurd Syversen. (F. i Oslo 13.08.1921) Som ung ble han grepet av idealismen i AUF, og ble politisk aktiv.

Da krigen brøt ut, jobbet han som tekniker i NRK. Han distribuerte den illegale ”Fri Fagbevegelse” inntil han ble tatt i mars 1942. Først til Grini, så til Sachsenhausen. Han så nazismens barbari på nært hold. Våren 45 ble han reddet av De hvite Bussene.

Han ble leder i Foreningen av politiske fanger 1940-45. De ville formidle sin historie til neste generasjon. Hans første tur som tidsvitne var allerede i 1992. Siden ble det mange turer med Aktive Fredsreiser. Han fokuserte ikke på de vonde opplevelser, men hans viktigste budskap var:
Vi må arbeide for fred og demokrati, og ikke la diktatur få lov til å slippe til: "Jeg ber alltid ungdommen fortelle om det de har sett. Det må være deres løfte til meg når vi skilles etter turen, at de må bringe dette videre til barna sine, for det er de som skal bringe verden videre."

2015 fikk han Deltakermedaljen for sin motstandskamp under krigen. Han var fortsatt aktiv som tidsvitne, 93 år gammel: "Jeg har fått en spesiell holdning til det å dra tilbake. Det er jobben min!"

Vi lyser fred over Sigurds minne!

Sigurd Syversen får fortjenestemedaljen

Sigurd Syversen ble hedret med Deltakermedaljen i en alder av 93 år. Det var veteraninspektør Tom Guttormsen som foretok overrekkelsen. (Foto: Olav Standal Tangen/ Forsvaret)