Undervisningskoffert

Undervisningskoffert

Alle ungdomsskoler i landet -  1176 i tallet – har fått vår nye undervisningskoffert.

Den inneholder fagstoff og filmer om:

* Rasisme og antisemittisme
* Radikalisering
* Mobbing
* Den kalde krigen
* Menneskerettigheter
* Klima og miljø

  • I tillegg inneholder den en avis med utklipp fra norske aviser utgitt i perioden 1933 til 1945. Den viser at det norske folk viste ganske så mye om nazistenes fremferd…