Forsiden - Nyheter - Kongens fortjenstmedalje til Arne Eilertsen

Kongens fortjenstmedalje til Arne Eilertsen

Under en høytidelig seremoni på Hotell Norge i Lillesand ble Kongens fortjenstmedalje overrakt Arne Eilertsen av ordfører Arne Thomassen.
Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

I sin tale la ordføreren spesielt vekt på innsatsen Eilertsen har gjort som tidsvitne for Aktive Fredsreiser i en årrekke.

Rundt 35000 elever, lærere og foresatte har hørt Eilertsens foredrag der han gjennom sin historie fra oppveksten under den 2. verdenskrig påpeker brudd på menneskerettighetene.

Og han trekker linjene til dagens konflikter, flyktningsituasjonen, mobbing, radikalisering og nynazisme.

Eilersens innsats som tidsvitne for Aktive Fredsreiser har bidratt til å vaksinere det norske samfunn mot nynazisme.

Aktive Fredsreiser gratulerer!