JA til nasjonal støtteordning for toleransereiser!

Kjære politiker!

JA til nasjonal støtteordning for toleransereiser!

Gratisprinsippet (som vi prinsipielt er enig i) har dessverre ført til at stadig flere toleransereiser arrangeres av foreldrene. Når reisene er foreldredrevet, gjelder ikke Gratisprinsippet. Men, konsekvensen kan bli et dårligere pedagogisk opplegg når læreren ikke er med, og når reisen ikke forberedes i klassen. Det er dessuten en overhengende risiko for at elever fra ressurssvake familier ikke blir med.

* Vi mener at toleransereisene bør være en del av skolens pedagogiske opplegg.

* For at klassen skal kunne ha et godt faglig opplegg før reisen, og etterarbeid etter reisen, er det nødvendig at læreren er med på turen.

* Et virkemiddel kan være å innføre en post på statsbudsjettet (tilsvarende leirskolefondet) som skolen (eller elever) kan søke støtte fra.

* Det aller viktigste er imidlertid at politikerne sender signaler til skolene/kommunene om at toleransereiser er et ønsket virkemiddel i kampen mot rasisme, antisemittisme, mobbing og radikalisering (ref Regjeringens handlingsplaner).

Hvert år reiser ca. 15 000 elever, lærere og foresatte med oss. Vi vil gi dem tro på at konflikter kan løses, at fred kan skapes og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. 
Vi mener at våre holdningsskapende reiser har stor betydning i ungdommenes oppvekst, og har bidratt til at Norge – tross alt - er det landet i Europa med færrest nynazister.

Vi håper at du som politiker vil jobbe for at toleransereiser blir en del av skolens pedagogiske opplegg.