Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossPrisutdeling Blanche Majors forsoningspris

Årets pris deles mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Al-Noor Islamic Centre, Bærum.

Prisutdelingen skjer lørdag den 25. januar kl. 15 til 17 på HL-senteret, Huk Aveny 56, Bygdøy.

Arrangementet et åpent og gratis.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn tildeles prisen for sin innsats som samfunnsbygger i en tid preget av politisk polarisering og ekstremisme.
Ved siden av arbeidet med å sikre medlemmene likeverd og likebehandling i samfunnet, er rådets primæroppgave å styrke dialogen mellom mennesker med ulikt ståsted på tros- og livssynsfeltet. I en atmosfære hvor ytringsfriheten holdes i hevd, søkes det å bygge en plattform for samtale - ikke minst når det røyner på. Kommunikasjon motvirker stereotyper og fordommer.
Når det erfares at ukjente trossystem og ideinnhold får et ansikt - når gode relasjoner etableres - kan aktuelle gnisninger dempes og konflikter forebygges. Dialoggrupper finnes i de fleste norske byer.

Al-Noor Islamic Centre tildeles prisen for den opptreden som ble vist da de strakte ut en hånd i etterkant av terrorangrepet senteret ble utsatt for i august 2019.
Takket være resolutt inngripen fra en årvåken tilstedeværende, var det ingen som omkom i moskeen. Rett før angrepet var imidlertid terroristens stesøster tragisk blitt drept.
Al-Noor har uttrykt støtte og medfølelse til jentas familie, og slik bidratt til å vektlegge forsoning, nærvær og omsorg i en særdeles vanskelig livssituasjon. Dette har vært av stor betydning både for de involverte - og for hele kommunen.