Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFangenes Testamente til Kåre Lode

 

Fangenes Testamente 2007 tildeles forsker og fredsmegler Kåre Lode for hans utrettelige, originale og mangeårige arbeid med å motvirke konflikt, bekjempe ondskap og sikre fred i flere land i Afrika.

Kåre Lode er historiker og filolog og har gjennom årene publisert en rekke artikler, rapporter og bøker, i tillegg til sitt praktisk rettede arbeid. Han er i dag forsker og konsulent ved Senter for interkulturell kommunikasjon i Stavanger. Han har i mange år deltatt i bistands- og fredsarbeid, bl.a. som misjonær for Norsk Misjonsselskap og som representant for Kirkens Nødhjelp.

Kåre Lode er mest kjent for sitt unike bidrag til fredsmeglingen i Mali på 1990-tallet, som bidro til en slutt på mange års borgerkrig. Men han har også arbeidet i andre land i Afrika, bl.a. med å sikre tidligere barnesoldater en verdig fremtid. Flere afrikanske ledere har gjennom årene søkt hans råd og innsikt. Kåre Lode ble i 2006 beæret med Malis høyeste utmerkelse, "Chevalier de l'ordre national du Mali" (Ridder av Malis nasjonale orden), for sitt arbeid for fred, forsoning og utvikling i landet.

Prisen Fangenes Testamente gis til mennesker som bruker av sin kunnskap og forskning til å fremme forståelsen av ondskap, slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot den i vårt eget sinn, og slik at vi skal kunne bidra til fred og forebygge konflikt. Kåre Lode har på stillferdig, uegennyttig og modig vis brukt av både sitt intellekt og sine praktiske ferdigheter til å motvirke konflikt og skape fred. Han har gjort det på en måte som har respektert og utviklet lokal kunnskap i de områdene han har arbeidet, og slik har han også vist respekt for enkeltmenneskenes og lokalsamfunnenes verdighet og verdi.