Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til ossFredsdager i Risør juni 2007

Under Aktive Fredsdager som ble arrangert 9. juni i Risør, ble Fangenes Testamente delt ut for 6. gang.

I de seks årene prisen Fangenes Testamente har blitt delt ut, har den fått stadig større tyngde og anerkjennelse i fagmiljøene her til lands. Bak dette arrangementet og denne prisen står Aktive Fredsreiser og Norsk Fredsforskningsinstitutt PRIO.

I år var det Kåre Lode som fikk prisen for sitt unike bidrag til fredsmeglingen i Mali på 1990-tallet, som bidro til en slutt på mange års borgerkrig. Han har også arbeidet i andre land i Afrika, bl.a. med å sikre tidligere barnesoldater en verdig fremtid. Kåre Lode ble i 2006 beæret med Malis høyeste utmerkelse, Chevalier de l'Ordre National du Mali, for sitt arbeid for fred, forsoning og utvikling i landet.

"Fangenes testamente" gis til personer eller grupper som har gjort noe spesielt for å formidle kunnskap om konflikt- eller fredsskapende prosesser på en forståelig og god måte til folk flest. Eller som det står i vedtektene: "til den eller de som i skrift, tale eller handling medvirker til opplysning som fremmer forståelse av Det Onde slik at vi bedre skal bli i stand til å bygge barrierer mot det i vårt eget sinn."

Vårt ønske og håp er at prisen vil inspirere og stimulere enda flere til å engasjere seg i å formidle hvordan konflikter oppstår og kan løses. Prisen består av en håndmalt diplom, Medalje i sølv og 50.000 kr.

"Fangenes testamente" er Tollef Larssons idé. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under den annen verdenskrig har han ønsket at vi som samfunn setter sterkere fokus på hva vi har lært om Det ondes problem.
Prisen dekkes av overskuddet fra Aktive Fredsreisers ungdomsturer til konsentrasjonsleirene.

Tidligere prisvinnere er Bernt Hagtvedt, Hanne Sophie Greve, Arne Johan Vetlesen, Bård Mæland og Det norske feltprestkorpset og Erling Borgen.