Informasjon før turen

huskeliste

HVA VIL VI?
Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende.

EN DOKUMENTASJONSREISE
På våre turer settes undertrykkelse og krig i perspektiv til menneskerettigheter, demokrati, forsoning og toleranse.

EN KUNNSKAPSREISE
Våre holdningsskapende turer er sterkt knyttet til kompetansemålene i kunnskapsløftet, og er dermed et solid supplement til den ordinære skolegangen.

EN HOLDNINGSREISE
Et av målene for Aktive Fredsreisers turer er å bygge opp deltakernes bevissthet rundt begrepet ”menneskeverd”. Håpet er at de i løpet av turen får mer innsikt i seg selv - at de ser seg selv som viktige og verdifulle personer - og derigjennom ser sine medmennesker som verdifulle og ukrenkelige. Derfor har disse turene vist seg å være en vaksine mot nynazisme, fremmedhat og mobbing.

EN KULTURREISE
På våre turer legger vi vekt på ”balanserte inntrykk”. Vi skal også se menneskers gode og konstruktive sider. Derfor er kultur i bred forstand viktig underveis!

FORBEREDELSER
Den annen verdenskrig er pensum i 9. klasse. Etterkrigstid, oppbyggingen av Europa, konflikter i Vietnam, Afghanistan, Midtøsten og Cuba er pensum i 10. klasse. Det er fint om klassen har vært gjennom dette før turen. Vi oppfordrer skolene til å lage prosjekter knyttet til temaer som konfliktløsing, fredsprosesser og krigene etter 1945.

TEMATIME
Så langt det er mulig vil tematimene holdes av tidsvitner fra andre verdenskrig, tidsvitner som har opplevd konflikt i nyere tid eller 2. generasjons tidsvitne. Om man ikke har tidsvitne kan gruppa holde temakveld i samarbeid med reiseleder. Her er det fint om elevene deltar med dikt, sang og tanker. Vi oppfordrer gruppene til å ha en mimrekveld etter turen, der dere ser på bilder, snakker om opplevelsene, oppsummerer og presenterer prosjektoppgaver. Vi er veldig interessert i å få tilsendt elevarbeider som vi kan legge ut på vår hjemmeside!

REISELEDER
Aktive Fredsreiser stiller med reiseleder som er kvalifisert og holdes oppdatert om tema og reisemål.

GRATIS PLASS LÆRER ELLER DELTAKER
Skolen kan søke om en gratis plass pr. klasse for lærer som deltar på tur. (klassene må være over 20 elever for å få innvilget søknad om gratis lærer). Dersom lærer ikke er med, kan dere få en gratis plass per 35 deltagere. Gratisplassen gjelder kun grunnpris, alle eventuelle tillegg må betales.

LEDIGE KAPASITET
Vi oppfordrer klasser til også å invitere foreldre, besteforeldre og andre fra nærmiljøet til å fylle opp bussen. Erfaringene våre er: jo flere voksne som er med, jo bedre blir turen både for de unge, lærerne og de voksne. De unge trenger voksenkontakt (selv om de ikke innrømmer det!), og det fellesskapet som oppstår i bussen, er av varig verdi.
Hvis ikke skolen selv fyller opp bussen (min 45 deltagere), forbeholder Aktive Fredsreiser seg muligheten til å invitere andre skoleklasser eller enkeltpersoner med på ”deres” tur. Dette gjør vi for å holde prisene på et minimumsnivå. Hvis skolen ønsker å disponere bussen alene, medfører det en ekstrautgift.

RUS
Våre reiseledere og sjåfører bruker ikke alkohol eller andre rusmidler på turen. I ordensreglene for ungdomsskoler er det forbudt å bruke rusmidler ved arrangement som skolen står for. Vi anbefaler de voksne turdeltagerne, til å ta hensyn til dette.

ANSVAR
Kontaktpersonen har ansvar for å videreformidle informasjon fra kontoret til resten av gruppen. På turen har reiselederen ansvar for at programmet blir gjennomført, hvilke videofilmer som vises og faglig innhold. Gruppas kontaktperson/voksne har ansvar for at elevene møter presis, har høflig opptreden og at skolens ordensregler overholdes. De skal sørge for at oppførsel er bra på buss/hotell/ferje, og at det er ro på hotellene etter kl. 2200.

NØYTRALITET
Aktive Fredsreiser er religiøst og partipolitisk nøytral.

SKOLEBESØK
Hvis dere ønsker besøk fra oss for å få mer informasjon om ideologien bak turene, er det bare å ta kontakt. Dette er et gratis tilbud fra Aktive Fredsreiser.

GRATIS ROLLUP
Praktisk og informativ rollup til bruk når klassen arrangerer aktiviteter til inntekt for klassetur med Aktive Fredsreiser. Kan leveres på bokmål eller nynorsk.

GRATISPRINSIPPET
Turene skal være så rimelig som mulig, slik at mange har anledning til å reise. På våre nettsider har vi lagt ut tips om hvordan turene kan finansieres – se: http://aktive-fredsreiser.no/biblioteket/gratisprinsippet/gratisprinsippet_start.htm.

ØKONOMI
På våre nettsider har vi lagt ut massevis av tips om hvordan turene kan finansieres – fra loppemarkeder til aktuelle salgsartikler. Se www.aktive-fredsreiser.no, klikk på Skoleturer og ”Tips til økonomikomiteen” i venstre spalte.

FORSIKRING
Alle bør ha reiseforsikring. Reiseforsikring kan tegnes gjennom oss (Europeiske reiseforsikring). Ungdom -5 dagers tur kr 342,- og 8 dagers tur kr 387,-. For voksne varierer prisen avhengig av alder.
Vi kan tegne avbestillingsforsikring dersom dette ikke er inkludert i deres reiseforsikring. Avbestillingsforsikring må tegnes før innbetaling av depositum.

PASS
Alle må ha gyldig pass. Ta også med en kopi av passet, i tilfelle det mistes. Sjekk at alle har gyldig pass. Alle må ha gyldig pass under hele reisen.

EUROPEISK HELSETRYGDKORT
Det dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere.
Anbefalt å gå inn på europeisk-helsetrygdekort å lese mer om hvem som har rett til helsetrygdekort og hvordan man bestiller
Dette bestilles på www.helsenorge.no - europeisk helsetrygdekort (helfo)
Det tar opptil ti virkedager fra du bestiller Europeisk helsetrygdkort fra Helfo til det blir levert i din postkasse.

SJØMANNSKIRKEN
Som en ekstra trygghet for våre deltagere har Aktive Fredsreiser en avtale med Sjømannskirken i utlandet om en 24-timers beredskapsordning i forbindelse med evt. ulykker. Ordningen inkluderer alle reisende, og er uavhengig av den enkeltes livssyn.

FILM
Reiseleder har med temafilmer som vises i bussen. Hvis dere har egne filmønsker, må de klareres med kontoret i forkant av turen.

PENGER
Ta med noen kontanter – norske kroner og euro. Visa og Mastercard kan brukes. VisaElektron har noen begrensninger.

APP
Husk å laste ned vår nye App - Aktive Fredsreiser. Den er tilgjengelig for både iPhone (App Store) og Android (Google Play). Dette er et nyttig verktøy for elever og voksne å ha med på turen. Her finner du masse nyttig informasjon om byene og stedene vi besøker, kart (offline), tyske og polske gloser, gode råd og viktige telefonnummer.

HITTEGODS
Ta godt vare på pass, penger og verdisaker! Det er vanskelig å oppspore bortkomne gjenstander. Vi fraskriver oss ansvar for gjenglemte artikler. Hittegods som blir mottatt på kontoret, blir oppbevart i 3 mnd.

SIDE 2 I TURPLANEN
Viktig å lese nøye igjennom side 2 på turplanen. Her står alt om priser, tillegg, viktige tidsfrister, avbestillingsregler og eventuell hentepris.

REISEVILKÅR
På grunn av våre leverandørers salgsbetingelser, er våre regler for avbestilling avvikende i forhold til normalreglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.
www.aktive-fredsreiser.no/vilkaar.htm

VIKTIGE TIDSFRISTER
Avtalen mellom oss og kunden er bindene for begge parter når bestillingen er bekreftet av oss.
Depositumet på kr 500 pr deltager må betales senest 3 måneder før turen. Hovedfaktura forfaller 35 dager før turen.
Deltagerliste med fødselsår (ikke dato) fordelt i flersengsrom må vi ha senest 10 uker før turen. Skjemaet kan hentes på vår hjemmeside www.aktive-fredsreiser.no/rom_lugarskjema.htm . Av denne listen skal det også fremgå hvis noen vil ha singel-/dobbeltrom. Hvis det er matallergi/mathensyn må denne listen brukes www.aktive-fredsreiser.no/allergiskjema.htm.
Ved endringer av lister senere enn 35 dager før avreise er det administrasjonsgebyr på kr 200.- pr. endring.

AVBESTILLINGSREGLER (omfatter ikke flybillettene – se nedenfor):
Ved avbestilling innen 60 dager før avreise, betales et administrasjonsgebyr på kr 200,- pr. pers.
Ved avbestilling mellom 59 – 35 dager før avreise, betales et beløp tilsvarende depositum på turen.
Ved avbestilling 34 -15 dager før avreise belastes 50 % av turprisen.
Ved avbestilling 14 – 0 dager før avreise/ ved manglende oppmøte/ ved manglende pass e.l. – tilbakeholdes 100 % av turprisen.

FLYBILLETTER (Norwegian) bestilt via Aktive Fredsreiser:
Tidsfrister og avbestillingsregler:
Depositum:
Depositum på 20 % av billettprisen inkl. skatter og avgifter må betales innen 14 dager etter at tilbudet er bekreftet. Depositum må betales inn samlet, og er ikke refunderbart ved avbestilling av hele gruppen.
Restbetaling:
Restsum betales senest 35 dager før avreise og må betales samlet.
Redusering /Kansellering:
Det er tillatt å redusere antall reisende med inntil 10 % pr strekning uten tap av depositum. Siste frist for reduksjon, er èn virkedag før betalingsfrist av restsum. Det gis ingen refusjon av innbetalt restsum.
Ved avbestilling av flyreisen er det flyselskapets egne vilkår for avbestilling som gjelder. Disse finner du på linken nedenfor. Vi gjør oppmerksom på at flybilletter på økonomiklasse ikke er refunderbare, uansett årsak til kanselleringen.
Ved alle flyreiser reiser man i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. Flyselskapets reisevilkår: http://www.norwegian.no/kundeservice/Reiseinformasjon/grupper/

Du finner mye mer informasjon på www.aktive-fredsreiser.no