Forslag til ordensregler

 

........................ KOMMUNE


.........................SKOLE

Til elevene

ORDENSREGLER PÅ TUREN MED AKTIVE FREDSREISER
Vi skal på langtur, og tror at dette blir givende!
For at reisa skal bli god for alle, trenger vi noen regler - som gjelder for alle.

Alle ønsker en trivelig tur, og derfor er det lurt:
a. å være positiv og holde negative tanker for seg selv
b. å oppføre seg slik vi vil at turister skal oppføre seg i vårt land
c. å vise bordskikk og sitte til alle er ferdige ved felles middag
d. å tolerere og respektere annerledes mat og drikke. Husk - du er gjest!
e. å ta vare på hverandre


1. Jeg representerer meg selv, min familie, skolen og bygda/byen vår, og vil
oppføre meg så folk får et godt inntrykk av oss.

2. Jeg er klar over at skolens ordensregler gjelder på turen.

3. Jeg vil følge instrukser og beskjeder fra reiseleder, lærere og foreldre.

4. Jeg deltar i det oppsatte programmet.

5. Jeg møter opp i god tid til bussavganger, måltider og andre avtaler så ikke
de andre må vente på meg.

6. Jeg vet at konsentrasjonsleirene er gravsteder, der jeg er rolig og viser respekt for den lidelsen som har utspilt seg.

7. På hoteller og ferjer:
a. Jeg gjør meg kjent med nødutgangene
b. Jeg er stille på rommet og i gangene etter 22.00, så andre får sove.
c. Jeg holder orden på rommet mitt, så personalet får gjort rent.
d. Jeg passer godt på verdisakene mine, og sjekker at jeg ikke glemmer noe.
e. Jeg tar aldri med utenforstående inn på hotellet.
f. Jeg bruker ikke alkohol eller andre rusmidler på turen.
g. Behov for rombytte tas opp med skolens gruppeleder, slik at vaktene alltid
vet hvem som bor på hvilket rom.

8. Jeg går aldri ut alene. Elever må gå minst 3 sammen, på båten minst 2.

9. Jeg skal overholde tollreglene (springkniv og softgun er ikke lov å
innføre til Norge), og kjøper ikke tobakk, snus eller alkohol på turen.

11. Jeg vet at brudd på disse reglene og /eller annen klandreverdig atferd, kan
føre til :
* Inndragelse av frihet
* Nedsatt karakter i orden og/eller atferd
* Hjemsendelse, og jeg er klar over at mine foresatte må betale disse ekstrautgiftene.

 

RETURNERES SKOLEN

Vi aksepterer disse reglene.

Dato:___________________

-------------------------------------------
Elevens underskrift

-------------------------------------------
Foreldrenes underskrift