Forsiden - Nyheter - Kunnskapsministerens støtteerklæring

Kunnskapsministerens støtteerklæring

Oslo, 03.04.19
Uttalelse – kunnskapsreiser til tidligere konsentrasjonsleire

Foto: Marte Garmann

Mange skoler velger å legge til rette for at elever kan reise til tidligere konsentrasjonsleire.  Uansett hvor god undervisningen er i klasserommet, er det ikke lett å ta inn over seg rekkevidden av Holocaust og folkemordet på jøder, romfolk og mange andre grupper under annen verdenskrig.

I mange år har "tidsvitner", folk som hadde overlevd opp­hold i konsentrasjonsleirer, vært med ungdom på disse turene. De fleste tidsvitnene er nå borte, men heldigvis finnes det intervjuer som gir et visst innblikk i livet i konsentra­sjons­leirene. Det er likevel noe helt annet å se leirene med egne øyne. Å besøke leirer som Auschwitz – Birkenau i Polen og Sachsenhausen og Ravensbrück i Tyskland, kan bidra til at elevene forstår hva mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre. Leirene er et dystert minne om resultatet av hat, fremmedgjøring og gruppetenkning.

Det er dyrt å reise på skoletur helt til Tyskland eller Polen. Derfor har Stortinget nå øremerket 15 millioner kroner årlig til slike skoleturer, som en del av handlingsplanen mot anti­semitt­isme.  På denne måten kan vi bidra til at flere skal få mulighet til å reise på klasseturer til minnestedene fra det som skjedde under andre verdens­krig. Det kan lære elevene mye om temaer som antisemittisme, menneske­rettigheter og menneske­verd.

Reisene til konsentrasjonsleirene kan være et viktig supplement til skolens øvrige arbeid for bl.a. å bekjempe gruppebaserte holdninger som rasisme, antisemittisme, anti­siga­nisme og nynazisme. For å få godt utbytte slike skoleturer, er det viktig at skolen setter av tid til for- og etterarbeid slik at elevene får en mulighet til å fordøye inntrykkene.

Det er også viktig at grusomhetene fra andre verdenskrigs grusomheter blir sett i en større sammenheng. Også i nyere tid finnes det dessverre eksempler på både politiske, etniske og religiøst begrunnede massakre, terrorhandlinger og folkemord. Dette skjedde blant annet i Kambodsja på 1970-tallet, i Rwanda, Bosnia og Nord-Irak på 1990-tallet, og i Sudan på 2000-tallet. Terroren som rammet Norge 22. juli 2011, viser at ekstremisme og forakt for menneskeliv også kan oppstå her i Norge. Kunnskap om det som har skjedd i historien er viktig for å forebygge at lignende ting kan skje igjen.   

Hilsen

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister