Nyheter

Yom HaShoah

Holocaustdagen markeres i Israel hvert år den 27. Nissan i den jødiske kalenderen. I år falt denne dagen på 7. og 8. april.
I den anledning holdt Birgitte Savosnick en tale om sin far, Robert Savosnick, som var en av ni overlevende etter transporten av 532 norske jøder til Auschwitz med D/S Donau den 26. november 1942.
Etter krigen skrev Robert boken «Jeg ville ikke dø».

Et av hans budskap er:
«Derfor kjære etterkrigsbarn, bør dere forsøke å formidle det som skjedde den gang for å unngå at noe slikt gjentar seg. Dere må bruke den ytrings- og trykkefrihet vi har til å fortelle at det på vår klode har vært - og er - mennesker som lider ufattelig, og at det har vært - og er - mennesker som kan gjøre ufattelige overgrep mot medmennesker. Skap en holdningsendring slik at de som har det godt identifiserer seg med de som lider, at vi ikke så lett tåler den urett som ikke rammer oss selv.»

Du kan lese Birgittes tale her: Yom Hashoah snac 2021 (pdf)

08.04.2021

Kvinnedagen

Kvinner har en sentral rolle i FNs bærekraftsmål.
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene.
Det dreier seg bl.a. om å:
- Øke andelen av kvinnelige ledere og beslutningstakere.
- Få slutt på vold mot kvinner og jenter.
- Engasjere kvinner i alle deler av freds- og sikkerhetsprosesser og humanitære aksjoner.
- Styrke kvinners økonomiske deltakelse.

08.03.2021

Godt nytt år!

Kjære alle som har reist med oss, og alle som planlegger tur.
Vi ønsker dere alle et riktig GODT NYTT ÅR!

Da pandemien slo inn i mars, ble det bråstopp på alle våre turer til Polen og Tyskland. Vi håper og tror at disse turene vil ta seg opp igjen i løpet av 2021.
Heldigvis har vi i mange år også hatt gode reisealternativer i Norge. I år er det veldig mange skoler som benytter seg av dette tilbudet.

Ta en titt her, og bli inspirert: Skoleturer i Norge

OBS! Nytt av året er at også turer i Norge kan få økonomisk støtte.
Les mer om dette her: Tilskudd til skoleture

06.01.2021

Menneskerettighetsdagen

Aktive Fredsreiser gratulerer Verdens matvareprogram med fredsprisen som utdeles i dag. I dag – den 10. desember – er også den internasjonale Menneskerettighetsdagen.
Lurer du på hvorfor vi markerer denne dagen? Eller hva historien til Menneskerettighetsdagen er?

Ta en titt på denne informative videoen (kun 1,5 minutter).

Menneskerettigheter og bærekrafting utvikling (youtube)

10.12.2020

Hør den utrolige historien til Helga Arntzen

Da Helga Arntzen var barn i Øst-Tyskland, anga hun sin egen mor til overvåkningspolitiet. Som voksen har hun jobbet hardt mot all hjernevasking. Gjennom organisasjonene Hvite busser og Aktive fredsreiser, har hun fått mer enn 180 000 skoleungdommer til å besøke tyske konsentrasjonsleire i kampen mot nasjonalisme og ensretting.

Hør Helga Arntzen på NRK P2 Drivkraft (radio.nr.no)

03.12.2020

Fadderbarn i Gambia uten støtte

Sutukobas Venners faddere og Aktive Fredsreiser har støttet over 2000 barn i Gambia. Mange av dem er ferdig utdannet, og fått seg gode jobber.
Vi mener at utdanning er nøkkelen til å komme seg ut av fattigdom.
160 fadderbarn i Gambia får ikke begynt på skolen nå i høst om de ikke får betalt skolepengene sine. Fadderbarna som av ulike årsaker har mistet sine faddere. Aktive Fredsreiser som normalt ville gått inn i faddernes sted, har ingen omsetning på grunn av korona-pandemien og kan dessverre ikke betale regningen på totalt 155.000 kroner.

Les mer om fadderbarna i Gambia og støtte

05.10.2020

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2020

Tilhører du eller vet du om en skole som jobber aktivt mot rasistiske holdninger og andre former for diskriminering? Har skolen god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer? Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?
Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen består av et diplom og kunnskapsdepartementet har satt prispengene til 250.000. Prisen overrekkes av kunnskapsministeren i januar 2021.
Ved å foreslå en skole hjelper du oss med å løfte frem godt arbeid mot rasisme og diskriminering. Gå inn på www.benjaminprisen.no for å komme med ditt forslag. Her kan du også lese mer om prisen, kriteriene for tildelingen og tidligere vinnerskoler.

Forslagsfrist: 1. oktober.

21.08.2020

Han var en brobygger

Vårt tidsvitne Haldor Telle døde hjemme i Telavåg 16. juli 2020. Her ble han født 19. mars 1934, og her  vokste han  opp i trygge omgivelser. Inntil den dagen da alle i det lille øysamfunnet fikk snudd opp ned på tilværelsen, og nazistene utslettet det lille øysamfunnet.

Han var engasjert i Aktive Fredsreiser som tidsvitne. Han deltok i flere år på en rekke turer med skoleungdom, og med sin personlige historie formidlet han varige inntrykk.

Les mer: Han var en brobygger

21.07.2020

Landeskogen Peace Center - 10 år 5. juli

For ti år siden – den 5. juli 2010 - overtok Aktive Fredsreiser Landeskogen lungesanatorium av Bygland kommune. Landeskogen Peace Center ble etablert med mål om å bygge opp et internasjonalt fredssenter utstillinger og seminarer. Fredssenteret skulle også brukes som en destinasjon for skoleturer for norsk, dansk, tysk og polsk ungdom.

Les mer om Landeskogen Peace Center - 10 år 5. juli

Film - Landeskogen Peace Center 2020

03.07.2020

Vannposter til romlandsby

I romlandsbyen Bozinta Mica er det 12 hus, og det bor rundt 65 mennesker der. Til nå har de måttet tigge vann av rumenere som bor i nærheten. Nå har vi finansiert to vannposter slik at landsbyen er selvforsynt.

03.06.2020

Tidsvitne fra Buchenwald, Arne Verling, døde 11. mai, 99 år gammel

Arne Verling er født 2. oktober 1920, og vokste opp i Skien. Da krigen brøt ut i Norge var han snart på plass i motstandsarbeidet mot de nazistiske okkupantene. En av oppgavene var å distribuere den illegale avisen ”Enig og tro”. Avisen var en av de største illegale avisene i Skiensdistriktet.

Les mer om Verlings historie her: Buchenwaldforeningen - Tidsvitne Arne Verling

18.05.2020

Lansering av fanger.no - 8. mai

Landsering av fanger.no

8. mai år er det 75 år siden frigjøringen av Norge. Dette markeres med lansering av Norsk digitalt fangearkiv og den søkbare databasen www.fanger.no som etter hvert vil inneholde opplysninger om 44 000 nordmenn som var i fangenskap under 2. verdenskrig. Der er registrert fangenskap i leirer og fengsler i Norge og store deler av verden, både i Europa, Nord-Afrika og Asia.

Lansering av fanger.no - 8. mai

06.05.2020

Et spennende alternativ!

Foto: TrollAktiv

Aktive Fredsreiser lanserer et turalternativ til Polen og Tyskland. Elevene mister ikke skoleturen sin hvis det blir mulig å reise innenlands.

Et spennende alternativ!

23.04.2020

Coronavirus

Aktive Fredsreiser følger nøye med i utviklingen, og vi forholder oss til norske myndigheters enhver tids gjeldende råd.

Du finner mer informasjon på UDs og Folkehelseinstituttets hjemmesider:

regjeringen.no - reiseinformasjon
fhi.no - reiseråd tilknytet til nytt coronavirus

16.03.2020

Moren sendte henne i konsentrasjonsleir

En av de medvirkende i Fredrik Skavlans program lørdag 15. februar er vårt tidsvitne Maria ”Mitzi” Gabrielsen.
Maria har en bakgrunnshistorie som savner sidestykke i europeisk krigshistorie. Moren meldte sine egne barn til Gestapo. Maria var ti år gammel da hun og søsknene ble sendt til konsentrasjonsleiren Therezienstadt.

Les mer om Maria Gabrielsen - Moren sendte henne i konsentrasjonsleir

15.02.2020

75 års siden krigsseilernes hjemkomst

I 2020 er det 75 år siden de første krigsseilerne kom hjem. De kom ikke som en stor samlet gruppe i en by, men heller en og en rundt om i hele landet. De fikk ingen strålende mottakelse av et jublende folkehav. De fikk heller aldri den takken og hederen de fortjente. Norske myndigheter var ganske enkelt helt fraværende. For våre krigsseilere kom altså den største påkjenningen etter krigen.

På Landeskogen Peace Center jobbes det nå med å bygge opp utstillingen hvor nettopp krigsseilerne står i fokus. Den har som tema: Krigsseilernes ettermæle.

I tidsrommet 24.-26. april 2020 arrangeres det et eget treff for krigsseilernes etterkommere på Landeskogen Peace Center og Revsnes Hotell.  Det vil bli noen interessante dager hvor nettopp våre krigsseilere vil stå i sentrum.

Les mer om krigsseiler treffet og 75 år siden krigsseilernes hjemkomst

14.02.2020

75 års markering i Auschwitz

75 års makering frigjøring Auschwitz - norske deltakere Fra venstre; Chana Kozuch Arberman (tidsvitne), Edith Notowicz (tidsvitne), statsminister Erna Solberg, Helga Arntzen (Aktive Fredsreiser), HKH Håkon, Robert Hercz (sønn av tidsvitne Imre Hercz).

Den 27. januar var det 75 år siden konsentrasjonsleiren Auschwitz ble frigjort.
Over én million mennesker ble fabrikkmessig tatt livet av. Fordi nazistene hadde definert dem som ”uverdige liv”. Jøder, rom, Jehovas vitner, homofile og funksjonshemmede.
Dagen ble markert av statsledere fra mange land. Aktive Fredsreiser var også blant de inviterte.

30.01.2020

Leksikon om lys og mørke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi inviterer til foredrag av Simon Stranger basert på boken ”Leksikon om lys og mørke”.

Tid:        Lørdag den 25. januar kl.1345 til 1430
Sted:     HL-senteret, Huk Aveny 56, Bygdøy, Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Les mer om foredraget til Simon Stranger her

21.01.20

Med 10. trinn fra Torridal skole til Polen 2019

Les om den flotte turen Torridal skole hadde i september 2019.

Tekst: Morten Håland
Gjengitt med tillatelse fra Torridalsposten

Les mer om turen (pdf)

15.01.20

Prisutdeling Blanche Majors forsoningspris

Blanche Major

 

 

 

 

 

 

Årets pris deles mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Al-Noor Islamic Centre, Bærum.

Prisutdelingen skjer lørdag den 25. januar
kl. 15 til 17 på HL-senteret, Huk Aveny 56, Bygdøy.

Arrangementet et åpent og gratis.

Les mer om prisvinnerne og arrangementet

20.12.19