Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2002 Jimmy Carter, USA

Jimmy Carter ble født i 1924 i USA. Hans far var forretningsmann og hans mor sykepleier. Han tok en militær utdanning og ble løytnant. Da hans far døde i 1953 ga han opp sin militære karriere og tok over familiegården i Georgia.

Jimmi CarterHer hadde han mange sosiale verv og i 1962 ble han valgt til senator i Georgia. I 1976 ble han valgt til USAs president og var dette til 1981. I sin utenrikspolitikk fokuserte han på traktaten om fred mellom Egypt og Israel, SALT II avtalen med Sovjetunionen og å skape diplomatiske forbindelser med Kina. Han arbeidet for menneskerettigheter over hele verden.
Året etter at han gikk av som president, i 1982, ble The Carter Center etablert. Dette ble et ikke-partipolitisk og non-profit basert senter som tok opp nasjonale og internasjonale tema. Han arbeidet ut fra senteret for å løse konflikter, fremme demokrati, hevde menneskerettighetene og forhindre sykdom. Helse og jordbruk i utviklingsland har vært i fokus gjennom Global 2000-prosjektet. Jimmy Carter har meklet i en rekke konfliktområder.