Kontakt oss

Aktive Fredsreiser
Fredshuset,
Kranvn 4B,
4950 Risør

tlf 371 53 900
mob 95 23 81 99

Send epost til oss2011 E. Johnson-Sirleaf, L. Gbowee og T. Karman

KVINNER, FRED OG SIKKERHET
Vi kan ikke oppnå demokrati og varig fred i verden med mindre kvinner får de samme muligheter som menn til å påvirke utviklingen på alle plan i samfunnet, slo Nobelkomiteen fast da det ble bestemt at Nobels fredspris for 2011 skal deles i tre like store deler mellom Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee og Tawakkul Karman. De tre kvinnene mottar prisen for deres ikke-voldelige kamp for kvinners sikkerhet og deres rett til full deltakelse i fredsbyggende arbeid.

Åres fredspris understreker innholdet i FNs Sikkerhetsråd resolusjon 1325 som ble vedtatt i 2000. Resolusjonen gjorde for første gang overgrep mot kvinner i krig til et internasjonalt sikkerhetsanliggende. Den vektlegger behovet for at kvinner blir aktører på lik linje med menn i fredsprosesser og i fredsarbeid generelt.

 

Ellen Johnson-Sirleaf, Liberia 1938-

Ellen Johnson-SirleafEllen Johnson Sirleaf er Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president, og er i dag en av kontinentets mest respekterte statsledere. Hun er leder for Enhetspartiet, og vant presidentvalget 23. november 2005. I midten av oktober 2011 ble hun gjenvalgt som president i et land som har vært herjet av en av Afrikas mest brutale borgerkriger.
Liberia er fortsatt et av verdens fattigste land og har store problemer, men framgangen har likevel vært betydelig etter at Johnson Sirleaf ble innsatt som president. Borgerkrigen er slutt; demokratiet fungerer; den økonomiske veksten har vært betydelig, den svært så utbredte korrupsjonen er blitt noe mindre; kvinners utdannelse og deltakelse i samfunnslivet er blitt betydelig styrket og  antallet voldtekter har gått ned.

 

Leymah Gbowee, Liberia 1972-

Leymah GboweeDen liberiske fredsaktivisten Leymah Gbowee mobiliserte og organiserte kvinner på tvers av etniske og religiøse skillelinjer for å gjøre slutt på den langvarige krigen i Liberia og for å sikre kvinners deltakelse ved valg. Som nettverksbygger var hun initiativtaker til Women in Peacebuilding Network (WIPNET) som fokuserte ikke bare på Liberia, men også på andre deler av Vest-Afrika. Hun så at krig i et land bidro til krig også i nabolandene.
Gbowee er nå leder for Women Peace and Security Network Africa (WIPSEN) med hovedkvarter i Accra i Ghana.

 

Tawakkul Karman, Jemen 1979-

Tawakkul KarmanJemen er det land i verden som er kommet kortest med hensyn til kvinners rettigheter. Menneskerettighetsaktivisten og journalisten Tawakkul Karman har både før og under "den arabiske våren", spilt en ledende rolle i kampen for kvinners rettigheter og for demokrati og fred i Jemen. Som 32-åring er hun den yngste prisvinner i fredsprisens historie.
I 2011 ble hun en av lederne i demonstrasjonene på Forandringens Plass i Sana. Hun ble fengslet og utsatt for alvorlige trusler, men ingenting stoppet henne.

Karman har gjennom sin egen livsførsel og kamp vist at Islam ikke står i veien for at kvinner må bli fullt ut akseptert i alle deler av samfunnslivet. Tvert imot, Islam må være en del av løsningen. Først da blir det demokrati og en fredelig utvikling i denne delen av verden.

Kilde: http://nobelpeaceprize.org/