Gi din støtte til jordskjelvofre i Nepal

Nepal

Lørdag 25. april ble Nepal rammet av et kraftig jordskjelv. Flere tusen er meldt omkommet. Telefonforbindelsen fungerer ikke. Mange har mistet sine hjem og bor på gata. Strømforsyningen er brutt sammen. Sykehusene er overfylt. Et stort problem er manglende drikkevann.

Aktive Fredsreiser ønsker å gi hurtig hjelp gjennom organisasjonen Peace Foundation Nepal. Vi vektlegger medisiner, drikkevann, telt og mat.

Du kan bidra til dette arbeidet gjennom å gi pengestøtte til vår konto: 2860.10.47073. Merk bidraget med "Nepal".

Peace Foundation Nepal
I tillegg til å skaffe akutt nødhjelp samarbeider Peace Foundation Nepal med en organisasjonen som arbeider med behandling av traumer. Peace Foundation Nepal er organisasjonens knutepunkt i byene Pokhara og Kathmandu. Dette prosjektet vil være spesielt viktig i tiden fremover.  

Les mer her: Healing souls