Nyhetsarkiv 2003

Fakkeltog mot rasisme

Søndag arrangerer Risør SOS Rasisme i samarbeid med Aktive Fredsreiser, byens første fakkeltog mot rasisme.
Fakkeltog mot rasisme
(AAB) (ny fane)


Helga Arntzen

Markeringen var i samarbeid med SOS rasisme og Aktive Fredsreiser

Helga Arntzens appell
10.11.03


Nobel Fredspris for 2003

Shirin Ebadi Foto Ana Elisa Fuentes

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2003 skal tildelast Shirin Ebadi for hennar innsats for demokrati og menneskerettar. Ho har særleg engasjert seg i kampen for rettane til kvinner og born.
Nobel Instituttet
(ny fane)
Aktive Fredsreisers egne Nobelsider
(Foto: Erlend Haukeland/ Scanpix)
10.10.03


Auschwitz og gratisprinsippet

Hvor sunt er det at unge mennesker avslutter sin skolegang uten å skjønne skikkelig hva Auschwitz betyr i vår historie? Ikke sunt, vet mange. Derfor har tusener av elever reist nettopp dit - og til Sachsenhausen og Ravensbrück - sammen med tidligere fanger og opplevd historien bare slik det da kan gjøres.
Auschwitz og gratisprinsippet
08.10.03


Om menneskerettigheter og menneskerettighetens historie

Aktive Fredsreiser organiserer hvert år turer for mange mennesker, deriblant omkring 8000 ungdommer, til konsentrasjonsleire i Tyskland, Polen og Tsjekkia under mottoet: "en dør ut mot andre kan være en dør inn mot deg selv". Målsettingen er å motivere reisedeltakerne - i alle aldersgrupper - til å ta ansvar, og skape holdninger som kan være med på å gjøre vår verden til et bedre sted. I dette perspektivet er kunnskap om menneskerettigheter et viktig bidrag, særlig i forhold til unge mennesker.
Om menneskerettigheter og menneskerettighetenes historie

05.09.03


Forsoningsprisen - en unik utmerkelse

Blanche Majors Forsoningspris ble tildelt Enver Djuliman under en tilstelning på Universitetet i Oslo mandag 4. august 2003. Arrangementet var også en markering av 5-årsjubileet for Aktive Fredsreiser.
Forsoningsprisen - en unik utmerkelse

14.08.03


Blanche Majors Forsoningspris

Det er ideologen og gründeren av Aktive Fredsreiser - Helga Arntzen - som har tatt initiativet til denne prisen, og intensjonen er at den skal tildeles personer eller organisasjoner som på ulike plan aktivt jobber med forsoning og forsoningsprosesser.
Presemelding - Blanche Majors Forsoningspris
15.07.03


Aktive Fredsreiser har bestilt kurs

Aktive Fredsreiser har bestilt kurs for sine reiseleder fra Germanistisk institutt. I to dager skal mellom 30 og 40 reiseledere møtes på Blindern for å lære om tysk samfunn og historie.
Aktive Fredsreiser har bestilt kurs

11.07.03


"Draumen om fred"

En eksamensoppgave som ble skrevet våren 2003.
Draumen om fred
23.06.03


Gensere fra Norge

Denne våren har Aktive Fredsreiser også ved flere anledninger tatt imot klær og andre ting som har vært øremerket trengende i Øst-Europa.

Tøyet kommer fram

30.05.03


Særoppgaver

Fra Kragerø ungdomsskole har vi fått særoppgaver om Berlinmuren og Konsentrasjonsleirene som kan leses her.

Vi oppfordrer lærerne til å sende oss gode særoppgaver ol som handler om det Aktive Fredsreiser arbeider for. Det vil etter hvert bli laget en egen link om elevoppgavene.
Særoppgavene kan sendes til kontoret .
28.05.03


Hanne Sophie Greve mottok prisen "Fangenes Testament"

Anne Sophie Greve

Lørdag mottok dommer ved den Europeiske menneskerettighets-domstolen i Strasbourg, Hanne Sophie Greve, prisen Fangenes Testament under Aktive Fredsdager i Risør.
Pressemelding - Verdig prisutdeling i Risør

Peter Major sin appell
28.05.03


Prisvinnerene

Det var en stor forsamling av så vel norske, som utenlandske gjester som hadde tatt plass i Risørhuset lørdag 24. mai da byens ordfører Lars Lauvhjell åpnet Aktive Fredsdager 2003  i Risør.
Verdig prisutdeling

25.05.03


Anne sophie Greve

Hanne Sophie Greve vil la pengene som følger prisen deles mellom seks kvinner hun mener gjorde en fremragende, men i all hovedsak glemt, innsats under annen verdenskrig.
Prisen deles ut av Aktive Fredsreiser, i samarbeid med Institutt for Fredsforskning (PRIO)(ny fane), under Aktive Fredsdager i Risør 24. og 25. mai 2003.
Det er Aktive Fredsreiser som har tatt initiativet til og finansierer prisen. Prisen består av et håndmalt diplom, en medalje og 50.000 kroner.
Pressemelding - Fangenes testament 2003 tildeles Hanne Sophie Greve
14.05.03


Økt interesse for bussferie

Bussarrangørene i Norsk Reiselivsforum (NRF) merker økt interesse for bussferie, både for reiser innenlands og utenlands.  Spesielt opplever næringen en  økning i gruppereiser. – Norge følger en internasjonalt trend som påvirker turbuss-operatørene positivt, sier leder i NRF, Rolf Forsdahl.
Økt interesse for bussferie

07.03.03


Markering mot krig i Irak

Appell på Risør Torv, 15.februar 2003.
Av Ordfører Lars Lauvhjell
En hel verden følger spent med på hva som skjer rundt Irak-krisen fra dag til dag, og nærmest holder pusten. Også her i vårt lokalsamfunn er vi mange som deler en sterk uro og frykt for en mulig krig, og ikke minst for følgene av den.
Markering mot krig i Irak

17.02.03


Helsingforskomiteen med Helga Arntzen i midten

Aktive Fredsreiser vil legge mer vekt på menneskerettigheter på sine temareiser for ungdom. Derfor har de nå innledet et samarbeid med Den norske Helsingforskomitéen, og reiseledere og administrasjon var nylig samlet på et todagers seminar i Risør med Lillian Hjort og Enver Djuliman fra Helsingforskomiteen.
Helsingforskomiteen samarbeider

01.02.03


Interbuss

I dag reiser "alle mennesker" med fly. Reisen i seg selv blir sett på som et nødvendig onde, den er bare noe en må gjennom for å komme dit en skal.
For oss er det annerledes. Vi velger buss fordi selve reisen betyr mye. Reisen er en forberedelse og en modning, et laboratorium der vennskap oppstår og ettertanken får rom.
Bussreisens fortreffelighet
01.02.03


Finansiering av temareiser og ny § i opplæringsloven

Etter ønske fra Stortinget om å gjøre gratisprinsippet i grunnskolen mer reelt sendte Utdannings- og forskningsdepartementet tidlig i 2002 et forslag til endring av loven ut på høring. I juni 2002 forelå resultatet i Odelstingsproposisjon nr. 94. Her finner vi foruten selve lovforslaget en gjennomgåelse av høringen og departementets egne konklusjoner. Litt ut i desember 2002 forelå  komitéinnstillingen (Innst.O.nr.43), og 16. desember vedtok Odelstinget den nye lovteksten ....
Finansiering av temareiser og opplæringsloven
06.01.03

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE