Nyhetsarkiv 2002

Kongens fortjenestemedalje i gull

Inger Gulbrandsen

Inger Gulbrandsen ble under en tilstelning i Sørum Rådhus den 27. november tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Det var fylkesmannen i Akershus som overrakte medaljen.
Kongens fortjenestemedalje i gull
27.11.02


Arne Brattli

Det er alltid tungt når et av våre tidsvitner går bort. Denne gang er det Arne Brattli som har lagt ned vandringsstaven. Han døde på Notodden sykehus etter et kort sykeleie den 18. november.
Tidsvitnene er noe av selve grunnstammen i Aktive Fredsreiser virksomhet fordi det er ingen som kan formidle historien som nettopp dem som har opplevd den.
Arne Brattli er gått bort
26.11.02


Studenter

Først  i september var vi på en spennende 9 dagers rundtur på Balkan.
Aktive Fredsreiser ville prøve ut et helt nytt opplegg, og vi meldte oss på som prøvekaniner sammen  med 16 andre.

Moinger blant de første... et reisebrev
13.10.02


Fredsprisen til Carter

Jimmi Carter

Nobels fredspris er tildelt USAs tidligere president Jimmy Carter, som egentlig skulle ha fått den i 1978. Nobelkomiteens leder Gunnar Berge svarte bekreftende på at valget av Carter også var ment som en kritikk mot president George Bush og USAs politikk overfor Irak.
Fredsprisen til Carter

11.10.02


Finansiering av temareise og gratisprinsippet

Det er fortsatt lov å bruke foreldrebetalte egenandeler til å finansiere temareiser - selvsagt under forutsetning at kravene til frivillighet oppfylles.
Finansiering av temareise og gratisprinsippet

04.09.02


Fredsbro

Hva har egentlig disse to bildene med hverandre å gjøre? Og hva har Lofoten med Moskva å gjøre, eller hva har Scott Thoe med Michael Gorbatsjov og Lech Walesa å gjøre? Og hva skal en kunstner fra Lofoten til Riksdagen i Berlin å gjøre i september måned?
Fredsbro av krigsmaskiner
28.08.02


Foredrag og appeller ved Fredsdagene i Risør

Pressemeldingen Aktive Fredsdager 2002
Åpningstalen av ordfører Lars Lauvhjell
Appell av Bakary Jabai
Appell av Bernt H Lund
Foredrag av Halvdan Eikeland


Bernt Hagtvedt

Professor i statsvitenskap Bernt Hagtvet fikk fredsforskningsprisen "Fangenes testamente" under et tredagers fredsarrangement i Risør i midten av juni. - Prisen er en oppmuntring til meg personlig, men også til hele forskersamfunnet. Den er en ære for universitetet, og et tegn på den voksende anerkjennelsen universitetet har fått i fredsarbeidet, sier Hagtvet.
Fredsfornsingspris til Bernt Hagtvet
19.06.02


Helga Arntzen ønsker Velkommen til Aktive Fredsdager

14. - 16. juni kommer riks- og utenrikspolitikerne Jo Benkow og Thorbjørn Jagland til Risør, sammen med filosofer, forfattere, tidligere konsentrasjonsleirfanger og kunst- og kulturarbeidere. Et av høydepunktene under de ”Aktive fredsdagene” blir et stort fredsarrangement på Torvet. Der skal Institutt for fredsforskning dele ut den nystiftede prisen ”Fangenes testament”.
Pressemelding - Ny "fredspris" i Risør
22.05.02


Informasjons avis 

Informasjons avis forside

Det er nå laget en egen informasjons avis om Aktive Fredsreiser. 
Informasjons avis pdf ny fane
16.05.02


Aktive Fredsdager - historikk

Et brennende ønske blir til virkelighet. 

I år er det tredje gang Aktive Fredsdager blir arrangert. Her kan du lese hvordan det hele startet.
Aktive Fredsdager historikk
14.05.02


Aktive Fredsdager 2002, 14 - 16 juni

Fredskapende arbeid blir en stadig viktigere oppgave. Vi i Aktive Fredsreiser tror at kunnskap og dialog er stikkord for å skape fred. Det er motivasjonen for alt det arbeidet vi gjør med å arrangere seminarer, kulturelle samlinger og temareiser til Auschwitz og andre konsentrasjonsleirer. Det er også bakgrunnen for at vi har tatt initiativ til Aktive Fredsdager og denne prisutdelingen. Gjennom å samle mennesker som er opptatt av og har kunnskaper om dette viktige temaet, tror vi at vi tar et lite skritt på veien til å skape en bedre verden.
Programmet i pdf-format (ny fane)


Forslag til alle økonomikomiteer

I forbindelse med skoleturene våre, er det mange forskjellige forslag som dukker opp når det gjelder hvordan man skal få økonomi til å reise på disse holdnings skapende tematurene. Rundt om i landet vårt finnes en rekke kreative elever, voksne og lærere som har kommet med god tips. På disse sidene vil vi gi disse tipsene videre, og håper at de kan bli til nytte for andre skoler rundt om.
Forslag til økonimikomiteer
08.01.02


Gimsøy ungdomsskoles prosjektskisse

Temareiser på ungdomstrinnet koster penger. Men heldigvis finnes det gode måter å både finansiere reisene på, og å forankre turene i skolens prosjekter og pedagogiske opplegg.
Det er derfor hyggelig å kunne legge fram et eksempel fra en skole som er i gang med et slikt prosjekt. Det er fullstendig i tråd med Aktive Fredsreisers mål og ånd, og vi synes Gimsøy ungdomsskole har laget en ypperlig skisse for hvordan en kan realisere og få mest mulig ut av en slik holdnings skapende reise.
Gimsøy ungdomsskoles prosjektskisse

08.01.02

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE