Forfatter Alf R. Jacobsen får Fangenes Testamente

Alf R. JacobsenFangenes Testamente 2015 går til forfatteren Alf R. Jacobsen for hans bidrag som historieforteller til å styrke kunnskapen om andre verdenskrig. Prisen tar sitt utgangspunkt i nettopp andre verdenskrig. Derfor er det særlig passende i år, 75 år etter at krigen kom til Norge og 70 år etter at den tok slutt, å tildele prisen til en formidler som har skrevet om sentrale hendelser under denne krigen.

Hensikten med prisen Fangenes Testamente er å gi oppmerksomhet og anerkjennelse til forskere, forfattere og andre som bruker av sin kunnskap til å bringe kunnskap og viktige debatter ut i offentligheten, og som fokuserer på å forstå og bekjempe menneskelig lidelse og ondskap. Det er Aktive Fredsreiser som står bak både prisen og det årlige arrangementet, i samarbeid med Institutt for Fredsforsking, PRIO. Prisutdelingen foregår på Fredshuset lørdag 20. juni klokken 14.00.

I begrunnelsen for tildelingen til Jacobsen står det blant annet «Gjennom sine bøker om andre verdenskrig har Alf R. Jacobsen bidratt til å levendegjøre og også nyansere viktige hendelser i den norske krigshistorien. Jacobsen er allment anerkjent som en drivende god historieforteller. Derigjennom har han også maktet å minne et moderne publikum om hvor dramatisk, vanskelig og avgjørende Den andre verdenskrig var, ikke bare militært, men også politisk og ideologisk. Alf R. Jacobsens kombinasjon av en særegen fortellerevne og en sterk historiskbevissthet gjør ham til en verdig mottaker av Fangenes Testamente»

Prisen består av et håndmalt diplom og 50.000 kr. Navnet "Fangenes Testament" er Tollef Larssons idé. Helt siden han selv satt i konsentrasjonsleirer under 2. verdenskrig har han vektlagt at vi må utnytte kunnskapen og erfaringene fra denne perioden, og fra liknende hendelser i nær og fjern fortid.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:
Marit Langmyr
Pedagogisk veileder/informasjonsansvarlig
Aktive Fredsreiser
(+47) 91344450