Nyheter

Benjaminprisen 2015
Aktive Fredsreiser gratulerer Sjøvegan videregående skole som vinner av Benjaminprisen 2015.
Skolen får prisen på grunn av det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse.

Benjaminprisen 2015


flere nyheter...


Hva er Aktive FredsreiserUndervisningskoffertTematurerAktive Fredsforlag - boksalg

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet gjør vi igjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredsskapende prosesser
- Rettferdig fordeling
- Prisutdeling

Om Aktive Fredsreiser

Undervisningskofferten

Målet med undervisningskofferten er at elever, lærere og foreldre som arrangerer og planlegger å reise på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte.

Undervisningskofferten

Tematurer 2016

Aktive Fredreiser arrangerer tematurer til ulike reisemål.

 

Vi arrangerer tur til Berlin - Weimar - Buchenwald i april 2016.
Les mer om den her.

 

Se vår hjemmeside etter flere tematurer

 

  

 
 

Aktive Fredsforlag

Aktive Fredsforlag ble etablert i 2004 som en del av Aktive Fredsreiser.
De har pr i dag utgitt 13 bøker.

 

Den nyeste er boken: Menneskerettigheter og aktivismeI boken møter du syv engasjerte menneskerettighetsaktvister fra inn- og utland.


Aktive Fredsforlag