Nyheter

Slukk lyset for klimaet
Lørdag 28. mars kl.20.30 slukker vi lyset i en time på Fredshuset. Vi oppfordrer flere til å bli med på Earth Hour – en symbolsk markering som utrykker folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene. Kanskje blir årets markering den største noensinne?

Slukk lyset for klimaet


flere nyheter...


Hva er Aktive FredsreiserUndervisningskoffertTematurer70 år siden frigjøringen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet gjør vi igjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredsskapende prosesser
- Rettferdig fordeling
- Prisutdeling

Om Aktive Fredsreiser

Undervisningskofferten

Målet med undervisningskofferten er at elever, lærere og foreldre som arrangerer og planlegger å reise på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte.

Undervisningskofferten

Tematurer 2015

Aktive Fredreiser arrangerer tematurer til ulike reisemål. Den ene turen er til Berlin og Weimar, der vi skal bli med på markeringen av 70 års frigjøringen av leiren Buchenwald.

Den andre går til Praha og Theresienstadt. Der har vi med oss tidsvitne Maria Gabrielsen som har sittet i leiren som barn.

 

Se vår hjemmeside etter flere tematurer

 

  

 
 

70 år siden frigjøringen

Vinteren og våren 2015 vil flere tidligere konsentrasjons- og utryddelsesleirer markere 70 årsdagene for befrielsen.
Aktive Fredsreiser vil være representert i blant annet Auschwitz, Buchenwald og Theresienstadt.


70 år siden frigjøringen