Nyheter

Det å bry seg
«Turen dekker over fag som geografi, historie og samfunnsfag. Med økt kunnskap minker sjansen på at noe slikt vil skje igjen. Det er derfor det er så viktig at ungdommer, som er framtida vår, får se hvor grusomt det virkelig var, og lære av det. Men du lærer om mye mer enn det. Ikke minst lærer du om deg selv». Lill Therese Sandvik (17 år) fra Fræna videregående skole etter skoleturen med Aktive Fredsreiser.

Det å bry seg


flere nyheter...


Hva er Aktive FredsreiserUndervisningskoffertTematurer70 år siden frigjøringen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet gjør vi igjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredsskapende prosesser
- Rettferdig fordeling
- Prisutdeling

Om Aktive Fredsreiser

Undervisningskofferten

Målet med undervisningskofferten er at elever, lærere og foreldre som arrangerer og planlegger å reise på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte.

Undervisningskofferten

Tematurer 2015

Aktive Fredreiser arrangerer tematurer til ulike reisemål.

 

Se vår hjemmeside etter flere tematurer

 

  

 
 

70 år siden frigjøringen

Vinteren og våren 2015 vil flere tidligere konsentrasjons- og utryddelsesleirer markere 70 årsdagene for befrielsen.
Aktive Fredsreiser vil være representert i blant annet Auschwitz, Buchenwald og Theresienstadt.


70 år siden frigjøringen