Nyheter

70 år siden frigjøringen av Auschwitz
Auschwitz har blitt selve symbolet på Holocaust. 27. januar er det 70 år siden den tidligere utryddelsesleiren ble frigjort. Dette markeres med et stort og unikt arrangement hvor blant annet tidsvitner fra Aktive Fredsreiser deltar.

70 år siden frigjøringen av Auschwitz


flere nyheter...


UndervisningskoffertTematurerBoksalg

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet gjør vi igjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredsskapende prosesser
- Rettferdig fordeling
- Prisutdeling

Om Aktive Fredsreiser

Undervisningskofferten

Målet med undervisningskofferten er at elever, lærere og foreldre som arrangerer og planlegger å reise på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte.

Undervisningskofferten

Tematurer 2015

Aktive Fredreiser arrangerer tematurer til ulike reisemål. Den ene turen er til Berlin og Weimar, der vi skal bli med på markeringen av 70 års frigjøringen av leiren Buchenwald.
Vi har også en tur til Gambia, der vi opplever eksotiske strender og bistandsarbeid i praksis.

 

 

Se vår hjemmeside etter flere tematurer

 

  

 
 

70 år siden frigjøringen

Vinteren og våren 2015 vil flere tidligere konsentrasjons- og utryddelsesleirer markere 70 årsdagene for befrielsen.
Aktive Fredsreiser vil være representert i blant annet Auschwitz, Buchenwald og Theresienstadt.


70 år siden frigjøringen