Nyheter

Historien skrives i dag
Når dette skrives er det hundrevis, ja – tusenvis av mennesker på flukt fra det stedet de kanskje aller helst vil være. Men fordi kriger og konflikter gjør deres hjemsted til et umulig sted å være, legger de ut på flukt for om mulig å ta seg fram til et tryggere sted. Også vi i Norge får kjenne på det i disse dager. De som skal ta vare på dem i det de krysser grensen til Norge har mye å gjøre om dagen.

Historien skrives i dag


flere nyheter...


Hva er Aktive FredsreiserUndervisningskoffertTematurer70 år siden frigjøringen

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser skal arbeide for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes, og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Dette arbeidet gjør vi igjennom:
- Dokumentasjonsreiser
- Kunnskapsformidling
- Flerkulturell forståelse
- FNs Menneskerettigheter
- Fredsskapende prosesser
- Rettferdig fordeling
- Prisutdeling

Om Aktive Fredsreiser

Undervisningskofferten

Målet med undervisningskofferten er at elever, lærere og foreldre som arrangerer og planlegger å reise på tur med oss, skal finne tips og ideer til hvordan de på best mulig måte.

Undervisningskofferten

Tematurer 2016

Aktive Fredreiser arrangerer tematurer til ulike reisemål.

 

Vi arrangerer tur til Berlin - Weimar - Buchenwald i april 2016.
Les mer om den her.

 

Se vår hjemmeside etter flere tematurer

 

  

 
 

70 år siden frigjøringen

Vinteren og våren 2015 vil flere tidligere konsentrasjons- og utryddelsesleirer markere 70 årsdagene for befrielsen.
Aktive Fredsreiser vil være representert i blant annet Auschwitz, Buchenwald og Theresienstadt.


70 år siden frigjøringen