Tidsvitner etterkommere - 2. generasjon

 

Sverre Bauk

Sverre Bauk

Sverre Bauck forteller historien til sin far, Erling Bauck. Erling ble som 18-åring arrestert for å holde tilbake informasjon om motstandsfolk. Fra mai 1942 til krigens slutt satt Erling i fangenskap. Først på Møllergata 19, så Grini før det bar videre til Sachsenhausen, Lublin, Auschwitz og Mauthausen. Han overlevde med knappest mulig margin. Erling Bauck har gitt ut to bøker om sine fangeopphold.

Erling Bauk

Ole Odd Berge

Ole Odd Berge

Ole Odd Berge er født i 1943 og er sønn av Erling Odd Berge som ble drept i tysk fangenskap. Han har vært leder for Natzweilergruppen i 19 år. Han har vært norsk representant ved flere anledninger i CID (Den internasjonale Dachaukomité) og i CIN (Den internasjonale Natzweilerkomité). Han har også i to år vært ansatt i Stiftelsen Arkivet i Kristiansand.

Erling Odd Berge

Bjarne Bjorvatn

Arne Bjorvatn

 Bjarne Bjorvatn er pensjonert medisinprofessor, født i Birkenes i desember 1936. Han var bare 3 1/2 år da krigen brøt ut, men han har likevel mange minner fra denne tiden. Med broren Kjell (hovedforfatter) og øvrige søsken som medforfattere er familiens opplevelser under krigen samlet i boka "Men månen kan de ikke blende".  

Mer om familien Bjorvatns opplevelser under krigen kan leses under Kjell Bjorvatn

Kjell Bjorvatn

Kjell Bjorvatn

Kjell Bjorvatn er tannlege og professor fra Universitetet i Bergen. Kort tid etter farens arrestasjon ble familiens hus på Birkeland rekvirert til bruk for tyske offiserer. Han forteller om dagliglivet på Birkeland i årene 1940-45, om hvordan faren, Aslak Bjorvatn, ble arrestert og kom i tysk fangenskap i Sachsenhausen.

Kjell Bjorvatn

Johannes Brattli

Johannes Brattli

 Han vokste opp i Notodden hvor faren hans - Arne Brattli - var leder av kriminalavdelingen ved Notodden politistasjon. Johannes er 2. generasjon tidsvitne og han formidler sin avdøde fars historie videre. Han disponerer et unikt materiale med informasjon og notater fra sin fars tid som konsentrasjons-leirfange på Grini og senere i de fryktede leirene Sachsenhausen, Majdanek, DAW, Auschwitz, Mauthausen/Melk og Neuengamme.

Arne Brattli

Dag Harlad Claes

Dag Harald Claes

 Dag Harald Claes forteller historien om faren Øivind Hansen som etter krigsutbruddet ble med i organisasjonen Fri Fagbevegelse hvor han distribuerte illegale aviser. «Melkestreiken» i 1941 førte til at LOs organisasjonsapparat ble overtatt av NS, og en kommissarisk leder innsatt. 122 medarbeidere fra avisen ble arrestert. 19 mistet livet. En av de arresterte var Øivind Hansen.

Øyvind Hansen

Arne Eilertsen

 Født 07.06.1932. Han er 2. generasjons tidsvitne. Flere av hans familiemedlemmer har sittet i leirer både her hjemme og i utlandet. Selv arrestert i februar 1945 og satt i 3 dager for tyveri fra tyske lagere ved to tilfeller. Har vært med på oppbyggelsen av Stiftelsen Arkivet siden starten. Er i dag kontorleder i Stiftelsen Arkivets Venneforening. Arbeidsområdet på Arkivet er opplegg og fordeling av omvisning for besøk, spesielt av skoleelever. Har vært tidsvitne siden 2004 og har således høstet erfaring om hva elevene får oppleve på disse turene av visuell historieundervisning og holdningskapende virksomhet. Spesielt gjelder det å motarbeide vold, rasisme, nynazime og mobbing og heller bruker sin energi på positive tanker om menneskeverd.

Arne Eilertsen

Erik Dahlin

 Han er 2. generasjons tidsvitne, og han formidler sin fars historie. Faren - Finn Dahlin satt sammen med flere andre norske politifolk i konsentrasjonsleiren Stutthof. Faren var politimester i Leikanger og ble arrestert den 16. august 1943. Erik Dahlin har skrevet en bok, basert på farens dagbokopptegnelser. Tittelen er "De trodde på en ny dag.

Robert Hercz

Robert Hercz

 Robert Hercz forteller historien om sin far (Imre Hercz), som 15 år gammel ble deportert i 1944 til Auschwitz. Roberts farmor ble sendt til venstre og ble drept i gass-kammeret samme dag. Roberts far forstod tysk og  løy på alderen og sa at han var 18 år gammel. Dermed ble han sendt til høyre sammen med faren og hans eldre brødre. Kom til Norge som «statsløs tuberkuløs flyktning». Han studerte og ble lege. Kort tid før sin død i 2011 ble han hedret med Kongens fortjenestemedalje for sin samfunnsinnsats.

Ingar Holm

Ingar Holm

 Ingar er sønn av Thor Holm som ble arrestert i 1943 og satt i Buchenwald, Sennheim og Neuengamme før han ble reddet av de Hvite Bussene. Etter farens død fant Ingar en hans dagbok fra fangenskapet.

Min fars dagbok - Thor Holm

Peter Kuran

Peter Kuran

 Peter Jan Henrik Henskjold Kuran forteller den utrolige historien til sin far Richard Eugenius Kuran (f. 1924 – d. 2016) som satt i tysk fangenskap under krigen. Peter er utdannet sykepleier og pedagog. 

Han har jobbet med ungdom og rusavhengige i mange år, og har vært aktiv i politikk og foreningsliv.

Richard Kuran

Julie Kvamme

Julie Kvamme

 Julie Kvamme er datter av Elling Kvamme som var student ved UiO. Han var midt i en eksamen da han sammen med rundt 1200 andre studenter ble arrestert for motstand mot okkupantene, og sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald i Tyskland.

Elling Kvamme

Marius Langberg 

Marius Langberg

 Marius (10.12.1934) er født og oppvokst på Stange i Hedmark. Som 5-åring opplevde han i april 1940 tyskernes invasjon i Norge. Han gjemte seg i kjelleren sammen med familien da nazistene passerte på vei mot Trondheim.

Marius Langberg

Petter Lieth

Petter Lieth

Petter er 2. generasjons tidsvitne. Hans far, som er nederlandsk, ble født og vokste opp i kolonien Indonesia. Da japanerne invaderte Indonesia ble faren satt i konsentrasjonsleir, 11 år gammel og uten familie. Han satt der fra 1942 til 1945.

Petter Lieth

Else M Lømo-Hansen (†)

 Født 29.08.1929 i Oslo. Hun vokste opp på Skjetten i Skedsmo kommune. Hun er 2. generasjons tidsvitne og representerer sin far: Johannes Johannessen, født 08.06.1894. Han ble arrestert 02.06.1942 og var på Bredtveit til 29.08.1942 og kom til Grini med fangenr. 4357. Sendt til Sachsenhausen 18.04.1943 og fikk der fangenr. 64575. Han satt der til freden og ble reddet av De hvite bussene. Arrestasjonsbakgrunn: Motstand tyskforordning.

Nekrolog Else Margrethe Lømo-Hansen

Historien til Johannes Johannesen (pdf)

Kvittering pakker (pdf)

Besøkstillatelse (pdf)  

Finn Lømo-Hansen (†)

 Født 23.08.1924. Han vokste opp i Lillestrøm. Han er 2. generasjons tidsvitne og representerer sin far: Carl Johannes Hansen, født 19.01.1893. Han ble arrestert 26.02.1943 i en stor aksjon på Nedre Romerike og kom til Grini med fangenr. 6627. Han satt på Grini til freden 08.05.1945. Arrestasjonsgrunn: Pengehjelp. Finn var speider fra 1936 og medlem av Lillestrøm Røde Kors Hjelpekorps fra 1939. Varmed i Hjemmestyrkene og Sivilforsvarets Sanitet fra 1941, og han tjenestegjorde i Hjemmestyrkene og i vakttjeneste i 1945 som sersjant. Han er tildelt deltagermedaljen.

Nekrolog Finn Lømo-Hansen

Øystein Løvseth

Øystein Løvseth

 Øystein Løvseths jødiske morfar Kurt Blumenau døde i 1945 etter å sittet innesperret i norske leire fra høsten 1942. På våre tematimer forteller han om livet i Tyskland gjennom det 20. århundre frem til familien flyktet til Norge i 1938 etter Krystallnatten da jødiske synagoger, forretninger og hjem ble ødelagt av nazistene. Men krigen fulgte snart etter… Løvseth trekker også trådene til dagens situasjon i Norge og andre land.

Sidsel Nachstern

Sidsel Nachstern

 Sidsel Nachtstern forteller den utrolige historien om sin far, Moritz Nachtstern, som mot alle odds overlevde Auschwitz og som deltok i falskmyntnerprogrammet i Sachsenhausen.

Moritz Nachstern

Terje Nordahl

Terje Nordahl

 Terje forteller historien om sin far, motstandsmannen Sverre Nordahl, som ble tatt av Gestapo og sendt til ulike konsentrasjons- og arbeidsleire i Tyskland. Han fokuserer også på dem som satt igjen hjemme, og som måtte klare seg som best de kunne uten å vite hvordan det gikk med ektemann og far. Terje belyser også hvordan man under krigen systematisk brøt menneskerettighetene.

Sverre Nordahl

Kjell Skarheim

Kjell Skarheim forteller historien om sin far Varg Skarheim som var politikonstabel i Grimstad, og som var med i hjemmestyrkene som lagfører fra januar 1941. I 1992 skulle Kjells sønn, Odd Tormod Skarheim, være med på den første ”Hvite busser” i regi av Helga Arntzen. Han og Laila Gjellestad fra Risør var de eneste som hadde besteforeldre som hadde vært i tysk fangenskap, og som skulle være med på turen. Kjell fikk da endelig intervjuet sin far om fangenskapet, og tatt dette opp på en gammel diktafon. Varg var da hardt angrepet av kreft, så dette var siste sjansen til å få informasjon om fangenskapet.

Varg Skarheim

Ruth Skuland

Ruth Skuland

 Ruth Skuland forteller historien om sin far Torbjørn Skuland som var med i motstandsbevegelsen ”Laudalgruppen” på Sørlandet. Han ble arrestert lille julaften 1942. I juni 1943 ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen med fangeskipet Monte Rosa. Her satt han i nesten to år før han ble hentet hjem av de Hvite Bussene.

Torbjørn Skulan

Geirulv Stoveland

Geirulv Stoveland

 Geirulv Stoveland (18.02.54) forteller historien om sin far, Per Kåre Stoveland fra Lillesand, som ble arrestert i januar 1943. Han var del av en mil.org. gruppe i hjembygda som blant annet skjulte en telegrafist som sendte meldinger om tyskernes festningsverk til London. Han satt først på Arkivet i Kristiansand, var 3 måneder på Grini, og så 2 år i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.  Han kom på dramatisk vis til Sverige med de hvite bussene våren -45.

Frank Thorsen

Frank Thorsen

 Frank Thorsen er 2. generasjon tidsvitne. Som sønn av en krigsseiler har han sett viktigheten av å ta vare på også denne delen av krigshistorien. Hjemme på Laget, utenfor Risør, bor han i maritime omgivelser, bokstavelig talt både utendørs og innendørs. I et av rommene har han laget til en egen utstilling som viser farens skip og konvoiruter under krigen.

Frank Thorsen

Bernt Knut Tornaas

Bernt Knut Tornaas

 Bernt Knut Tornaas ble født på Røde Kors klinikken i Oslo 26.5.1943. Under krigen flyttet han med mor og storesøster fra Oslo til Frogner i Sørum kommune der hans bestefar var lærer. Faren Knut Karstein som var NN fange i Natzweiler og Dachau. Faren døde i Dachau 28.2.1945.

Bernt Knut Tornaas

Anne K. Rudjord Unneland

Anne Karin Rudjord Unneland

Anne Karin forteller historien om sin far Leif Rudjord. Leif var skoleelev da han ble arrestert den 23. mars 1944 og overført til fengsel i Kristiansand. Derfra ble han sendt videre til forhør på Møllergata 19 i Oslo før han ble sendt til Grini. Leif ble dømt til åtte års tukthus og ble den 9. desember 1944 send til fangenskap i Tyskland. Mot alle odds overlevde han, og ble hentet hjem av De hvite bussene i 1945.

Leif Rudjord

Svein Aaserud

Svein Aaserud

Hans far, Sverre Aaserud, f.1.8.1922, satt først på Grini før han ble sendt til Sachsenhausen i 1943. Han ble hentet med hvite busser i 1945. Var innom Neuengamme og Frøslev, deretter sykeopphold i Sverige, før han kom hjem til Norge.

Sverre Aaserud

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE