EN GAVE FRA AKTIVE FREDSREISER TIL BEFOLKNINGEN I RISØR -
PARKEN ÅPNES OFFISIELT 16. AUGUST 2008 AV TIDSVITNET TOLLEF LARSSON OG
24 ANDRE TIDSVITNER

Velkommen til Fredsparken i Risør.

Fredsparken er på 2 900 kvm og inneholder navn på Nobel-fredsprisvinnere. Parken skal være et sted for rekreasjon, den skal utstråle ro og harmoni. Dersom den også kan inspirere til refleksjon om fred og hvordan fred kan skapes, er målet oppnådd!

En fredskultur kommer ikke av seg selv, den må skapes. Og fordi vi alle er med på å forme virkeligheten og er avhengige av hverandre – både i nære relasjoner og ute i den store verden – har hver og en av oss et ansvar for å bidra. Og vi bør se oss omkring og vise solidaritet med de som lever i ufred.

Vi håper at parken vil bli et godt sted å være - et sted for ettertanke og fred

Det norske ordet fred kommer fra norrønt friðr som betyr ”kjærlighet” og «fred» og som er beslektet med ordet fri.

Fred blir ofte oppfattet som en forutsetning for at enkeltmennesker og samfunn kan utvikle sitt fulle potensial, skape harmoni og balanse, lykke og fremgang. På det individuelle plan kan fred brukes om en tilstand av stillhet og ro, både konkret i omgivelsene, men også som en følelse av indre harmoni og sjelefred.

Fred kan også ofte forståes som et politisk mål for grupper og samfunn, enten de arbeider med et lokalt, nasjonalt eller internasjonalt perspektiv. Hensikten er å skape fredelige samfunn, frie for krig, vold og væpnet konflikt. I slike sammenhenger opptrer gjerne ord som menneskeverd, likeverd, frihet, rettferdighet og menneskerettigheter sammen med fredsbegrepet. Selv om fredens idé er positiv og vakker, viser både historie og nåtid at virkeliggjørelsen kan være vanskelig. Også det faktum at det stadig nye generasjoner kommer til, gjør at fredsarbeidet aldri må hvile.

globus - statue i fredsparken

Det bør alltid være en vesentlig oppgave for menneskelige fellesskap å reflektere omkring fred, og skape bevissthet om at den aldri må tas for gitt. En fredskultur kommer ikke av seg selv, den må utvikles.  Og fordi vi alle er med på å forme virkeligheten og er avhengige av hverandre, både i nære relasjoner og ute i den store verden, har hver og en av oss et ansvar for å bidra. Og vi bør se oss omkring og vise solidaritet med de som lever i ufred. Som den burmesiske ikke-voldsforkjemperen og Nobelprisvinneren Aung San Suu Kyi uttrykte det: ”Please use your liberty to promote ours”. Da kan freden bli en aktiv holdning: et redskap for i dag og et mål for i morgen.

Arbeidet med parken startet 30. juni 2008 og ble overrakt 16. august samme år.

Bilder fra arbeidet med parken:

Tjenna 1961 Fredshuset Arbeid pågår Arbeid med fredsparken Arbeid med fredsparken Arbeid Arbied Fredsparken Fredsparken Fredsparken Fredshuset Fredsparken Fredsparken Fredsparken Fredsparken Fredsparken Fredsparken Fredsparken Fredsreiser Fredsparken Fredsparken Fredsparken Helga og Fredsparken

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE