Peter Keup

Peter Keup

Peter Keup flyttet som barn med sine foreldre fra Vest-Tyskland til Øst-Tyskland fordi faren var aktiv i kommunistpartiet som på den tiden var forbudt i vest. Dette var god propaganda for øst, og de ble godt tatt imot.

Peter ble medlem av Ung-Pionerene i Øst, gjorde det bra på skolen og som idrettsmann. Etter noen år i øst søkte familien av ulike grunner om å få flytte til vest igjen. 

Peters skoleresultater ble på forunderlig vis plutselig dårlige, og idrettskarrieren stoppet opp. Peter bestemte seg for å flykte, men ble tatt av Stasi og satt i fengsel. 

Da muren falt, og Stasi-dokumentene ble offentliggjort fant Peter ut at hans egen bror var en Stasi-informant

 Informasjon om den kalde krigen 

Over hele det sentrale og østlige Europa ble det etablert kommunistdiktaturer etter den andre verdenskrig. Dette inkluderte også den delen av Tyskland som ble omfattet av Die Sowjetische Besatzungzone etter Jaltakonferansen

 Allerede før det nasjonalsosialistiske Tyskland kapitulerte, hadde de allierte med Sovjetunionen, Storbritannia og USA hatt toppmøte på halvøya Krim. Jaltakonferansen trakk linjene for hvordan Tyskland skulle administreres etter krigens slutt. Etter krigsslutt ble Frankrike også en av maktene som skulle delta i dette arbeidet.  Tyskland ble delt inn i fire okkupasjonssoner, hvor de fire nevnte statene tok ansvar i hver sin. USA, Storbritannia og Frankrike greide å samarbeide. 

Vanskeligere var det å få Sovjetunionen med på laget. Stalin så ut til å velge helt egne veier. Uansett skulle denne mangelen på godt samarbeidsklima føre til det delte Tyskland. Allerede fra krigsslutt var det klart at de kommende okkupasjonssonene skulle komme til å skli fra hverandre. Fire år etter at tyskerne hadde havnet under andre staters administrasjon, oppstår det delte Tyskland. I 1949 er delingen definitiv i det at både Vest-Tyskland og Øst-Tyskland erklærer seg som selvstendige stater. 

Da Berlinmuren ble reist i 1961, bekreftet dette delingen, og samtidig det uforsonlige klimaet som rådet.

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE