Sivun Pen

Sivun Pen

Den kommunistiske geriljagruppen Røde Khmer overtok makten i Kambodsja 17. april 1975. Sivun var da 23 år gammel, nybakt far, og jobbet som inspektør i finansdepartementet i hovedstaden Phnom Penh. Han ble forvist til slavearbeid i et jordbrukskollektiv, og familien hans ble splittet opp. Etter at Røde Khmer-regimet falt i 1979, ble Sivun og konen gjenforent. Fire år tidligere hadde de blitt fratatt sitt første barn, som nå var forsvunnet.

 

 

I 1991 kom Familien Pen til Norge som flyktninger. Rett før avreise fikk de vite at sønnen hadde overlevd og var i Canada. I 2000, 25 år senere, traff de hverandre igjen. I dag bor Sivun Pen i Vennesla hvor han jobber som morsmålslærer. Sivun har gitt ut boken "Overleve" på Cappelen Forlag.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE