Trude Jacobsen

Trude Jacobsen

På temakvelden møter dere Trude Jacobsen som reiste til den greske øya Lesvos, og som etter reisen startet hjelpeorganisasjonen Dråpen i Havet.

 Dråpen i Havet jobber i 7 flyktningleire i Hellas, der de yter bistand i form av mat, klær, utstyr, helsetjenester og aktiviteter. Siden september 2015 har de hatt over 1600 frivillige fra over 30 ulike land med oss som hjelpearbeidere. Arbeidet som gjøres i Hellas er viktig, men kanskje det aller viktigste med arbeidet de gjør, er å endre holdninger blant folk som reiser for å hjelpe til eller som hører på deres reiseskildringer.

 

Trude er ett av våre tidsvitner fra en av de største folkevandringene i nyere tid. Skoleturer til konsentrasjonsleirer fra andre verdenskrig er et godt utgangspunkt for å bevisstgjøre og formidle kunnskap om dramatiske hendelser i nær fortid. Det gjør inntrykk når denne kunnskapen formidles av en person som egenhendig har opplevd dette. 

Etter andre verdenskrig sa man: ”dette skal aldri skje igjen”. Dessverre har verden vært rammet av en rekke menneskeskapte katastrofer etter 1945, blant annet i Kambodsja, på Balkan og i flere afrikanske land. For øyeblikket er det en omfattende konflikt i Syria som har ført mange mennesker på flukt. Kunnskap om menneskerettigheter, demokrati og konfliktløsning er i høyeste grad aktuelt og viktig. 

Tidsvitner fra nyere konflikter og folkemord i Syria 

Krigen i Syria har ført til at det inne i Syria befinner seg ca 7 millioner mennesker som er internt fordrevne fra sine hjem. Omtrent like mange har flyktet til Libanon, Jordan og Tyrkia. Mange har også prøvd seg på den farlige reisen over Middelhavet til Europa. Over en million flyktninger kom til Europa i 2015. De aller flest i båter fra Tyrkia til Hellas. Over 130.000 har kommet samme vei første halvår 2016. Europa har svart på denne folkevandringen med å bygge høyere gjerder. Dette har bl.a. ført til at vi i Norge har den laveste asylinnvandringen noen sinne. Men, det betyr ikke at problemet er løst. I Hellas befinner det seg over 60.000 mennesker som ikke kommer seg noen vei. Det er mennesker som har flyktet fra krig og terror, og det er aller flest kvinner og barn. Felles for de alle er at de har dramatiske historier med seg bagasjen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE