Tilbakemelding dokumentasjonsreiser Aktive Fredsreiser

Leon Bafondoko (16) er en av de 180.000 norske ungdommene som har reist på en historisk dokumentasjonsreise med Aktive Fredsreiser, og han sier:

Leon Bafondoko

"Klasseturen som førte meg tilbake til andre verdenskrig i 1939 til 1945 forandret meg og ble en veiskille som forsterket mitt syn på menneskeverd, nestekjærlighet og menneske-rettighetene. 

Turen ga meg forståelse for det ukjente, og evne til å vise større toleranse og respekt for det som er annerledes.
Det er et faktum at ekstremisme, fremmedfrykt og antisemittisme er på fremmarsj i dagens urolige Europa. Vi kan ikke forandre historien, men fremtiden kan vi alltid påvirke. Derfor er det viktig å flytte klasserommet ut av Norge."

Siden 1998 har over 180.000 norske skoleelever vært med på Aktive Fredsreisers tematurer.

Fokuset ved disse reisene er integrering av undertrykkelse og krig med perspektiver på menneskerettigheter og toleranse, men vi trekker også linjene til Europa og verden i dag ved å legge vekt på informasjon om fred og forsoning.

"- Skoleturene til Tyskland og Polen er det nærmeste vi kommer en vaksine mot nynazisme." - Kari Helene  Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter i Oslo.

Klassetur

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE