Appell av Bakary Jabai

Av Bakary Jabai

Jeg er meget takknemlig for invitasjonen til Aktive Fredsreisers arrangementet her i Risør. Før jeg går videre vil jeg bruke anledningen til å hilse masse fra høvdingen og landsby-folka i Sutukoba til befolkningen i Risør.

Det er en glede å informere at Aktive Fredsreiser har begynt med turer til Sutukoba i Gambia og jeg håper at nordmenn vil benytte anledningen til å reise for å bli kjent med en fremmed kultur, og å oppleve gjestfriheten hos oss.

En av nøklene til en langvarig fred mellom mennesker spesielt av ulike raser, kulturer, og religion osv. er forståelse og gjensidig respekt. Medmenneskelig kontakt og kommunikasjon er dynamisk i kampen om å skape forståelse og fred blant mennesker.

Folk har forskjellige meninger når det gjelder fremgangsmåten til å skape fred. Peter Tosh en musiker fra Jamaica sier i sin sang "Equal Rights" følgende:

"Everyone is crying out for peace, peace. But I don't want no peace, I need equal rights and justice".

Jeg håper at individer og organisasjoner overalt vil emulere det gode eksemplet Aktive Fredsreiser gjør for å få til fred på denne jorda.

Mandinka folket sier at "la det onde skje meg hvis det fører til at jeg og alle andre får evig fred".

Det høres galt ut men det er en utfordring til et hvert menneske å gjøre alt de kan for å skape fred.

I år er det 2+ års markeringen av Sutukobas Venner, altså vennskap mellom Sutukoba i Gambia og Risør. Jeg vil personlig takke Helga for hennes støtte som gjorde det mulig for meg å studere i Norge. Helgas støtte til meg og en fetter er et godt eksempel på hva å rekke ut en hjelpende hånd kan føre til. I dag får hele 37 000 innbyggere i Wuli distriktet direkte eller indirekte nytte av støtten som vi får gjennom vennskapet.

Jeg vil igjen takke for invitasjonen, og ønsker å si hjertelig velkommen til alle som måtte ønske seg en tur til Sutukoba med Aktive Fredsreiser.

Bakary Jabai
Sutukoba village
Wuli U.R.D.
THE GAMBIA/WEST AFRICA

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE