Seks kvinner

Strasbourg, 13. mai 2003
Hanne Sophie Greve

De seks nedenfor nevnte kvinnene merker seg alle ut , hver på sin måte,
ved vedvarende, krevende og  enten særdeles farefull eller særdeles oppofrende innsats for medmennesker og Norge under nazi-åket.

Deres innsats er lysende eksempler på hvordan man med "Troen på livet vårt, menneskets verd" kan bekjempe urett og bygge et bedre samfunn for alle.

Jeg oppfatter disse seks kvinnene som gode forbilder for mitt eget arbeide for menneskets grunnleggende rettigheter.

De seks står samtidig som representanter for de mange av samme gode støpning
som enten allerede er gått bort, eller hvis navn jeg ikke kjenner.

Rita Karlsen

Skjulte og hjalp norske motstandsfolk, herunder også radioagenter, og norske på flukt.  Åpnet eget hjem for mange av disse og hadde dem boende og i skjul der.
Omtalt i Rolf Dahløs bok Skjebnetråder: En historie om de ukjente krigerne (Oslo: Schibsted, 2001).

Kontaktperson for ytterligere informasjon: 
Idéhistoriker Rolf Dahlø,

Ingeborg Skagenes

Rodde en stor skare flyktninger til eget barndomshjem hvor de ble huset før hun og hennes familie også hjalp dem videre til flukt over Nordsjøen.
Omtalt i Trygve Sørvaags bok Englandsfeber (Bergen: Eide, 2002).

Kontaktperson for ytterligere informasjon: 
Styrer ved Nordsjøfartmuseet, Egil Christophersen, 5380 Tælavåg, tlf. 56 32 74 40,

Karla Særvold

Arbeidete for fangene i Ulven konsentrasjonsleir blant annet ved å smugle mat til dem.  Hjalp russiske krigsfanger.  Drev også utstrakt kurervirksomhet i motstandsbevegelsen.
Omtalt i Arnfinn Hagas bok Det regner i fjellet - : den aktive, illegale, militære motstand i Os, Hordaland, under okkupasjonen 1940-45 (Bergen: Nord- og Midhordland sogelag [Kommisjon: Eide], 1974).

Kontaktperson for ytterligere informasjon: 
Forfatter Arnfinn Haga, Heien 25, 5200 Os, tlf. 56. 30 02 62.

Marie Meling

Lot eget hjem bruke som hovedsentral for trafikken med norske agenter
mellom England og Melingsvågen/Øklandsvågen på Bømlo. Utseilingssted
blant annet for Blia i novmber 1941.
Omtalt i Trygve Sørvaags bok Englandsfeber (Bergen: Eide, 2002).

Kontaktperson for ytterligere informasjon: 
Styrer ved Nordsjøfartmuseet, Egil Christophersen, 5380 Tælavåg, tlf. 56 32 74 40,

Marit Heimdal

Ved evakuering fra Kristiansand tok hun ansvaret for 12 barn som da var på barnehjem. Hun skapte et hjem for samtlige på egen hytte "Maristua" ved Oggevann (tidligere stasjonsbygd ved Sørlandsbanen).  Hun krediteres også for sitt gode virke som sykepleier lokalt under krigen.

Kontaktperson for ytterligere informasjon:
Kirsten Sødal, Narviga 1, 4633 Kristiansand, tlf. 38 09 02 14.

Wanda Heger

Bindeledd mellom norske fanger i Sachsenhausen konsentrasjonsleir og utenverdenen.  La grunnlaget for at norske konsentrasjonsleirfanger kunne registreres . Av avgjørende betydning bl. a. for at redningsaksjonen med "De hvite bussene" skulle kunne lykkes. Oppsporet de norske fangene som var forsvunnet i "natt og tåke" til Natzweiler konsentrasjonsleir.
Har selv på en beskjeden måte og uten å påberope seg æren for det som derved ble oppnådd, beskrevet de faktiske forholdene i dette arbeidet i boken Hver fredag foran porten (Oslo: Gyldendal, 1984).

Kontaktperson for ytterligere informasjon: 
Direktør Kristian Ottosen, Åsstubben 1, 0381 Oslo, tlf. 22 50 35 74.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE