Hvorfor en pris om Fangenes Testament

Innlegg av Helga Arntzen

Aktive Fredsreiser har satt seg som mål å bidra til fredsskapende prosesser i samfunnet og hos enkeltmennesket.

Derfor arrangerer vi holdningsskapende tematurer for ungdom. Ca. 8000 ungdommer som reiser med oss hvert år

Vi lager årlige seminarer for voksne og ungdom

I samarbeid med Helsingforskomiteen har vi laget et menneskerettighetskurs på vår internettside

Vi støtter 200 fadderbarn i Gambia

Vi støtter et risprosjekt i Gambia som skal gi mat til over 3200 innbyggerne i Sutukoba og andre landsbyer i Wuli

Vi har innstiftet prisen Blanche Majors forsoningspris

Og vi har innstiftet prisen Fangenes Testamente. Det er denne prisen vi skal dele ut i dag.

Denne prisen skal sette fokus på forskning som er gjort for å øke forståelsen av det ondes problem og for å forklare hvilke fredsskapende prosesser som må til for å skape en bedre verden.

Vi er glade for av å ha et samarbeid om denne prisen med PRIO Institutt for fredsforskning.

Vi er glade for av at Tollef Larsson som hadde ideen til denne prisen er i vår rådgivningsgruppe.

Aktive Fredsreiser avsetter 10 kr. fra hver deltager til denne prisen. Siden det er hovedsakelig ungdom som reiser med oss, så kan vi si at det er ungdom som er med på å skaffe penger til denne prisen. Vi er opptatt av dialog og forståelse mellom generasjoner.

Prisen har vært delt ut til Bernt Hagtvedt og Hanne Sofie Greve. I år har vi den gleden å gi prisen til Arne Johan Vetlesen for hans mange viktige bidrag til debatten om ondskap og folkemord, samt hans utrettelige forsvar for menneskeverd og etikk.

Hver av oss kan bidra til å skape en litt fredeligere og bedre verden, vi må bare se mulighetene og gjøre noe med det.

Vi håper at vi i Aktive Fredsreiser beholder gløden og engasjement, slik at vi fortsatt kan bidra til fredsskapende prosesser på mange plan.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE