Fellesarrangement

Fellesarrangement mellom  Fangeforeningen, HBTA og Aktive Fredsreiser

Lørdag 18. august ble det arrangert en felles sammenkomst for Fangeforeningen av politiske fanger 40 - 45, HBTA og Aktive Fredsreiser. Arrangementet fant sted i Røde Kors-senteret i Oslo og i den anledningen var tidsvitnene fra begge operatører invitert.

Det var gitt god plass til meningsutvekslinger angående tidsvitnenes plass i operatørenes turopplegg. Men det var også flere andre innslag. Blant annet holdt professor Ole D. Mjøs et glitrende foredrag om hvor viktig kommunikasjonen er idet fredsskapende arbeidet.

Bjørn Egge delte sine tanker med forsamlingen angående veien videre med blant annet Villa Grande, Arkivet og Fallstad.

Interessant var det, ikke minst for tidsvitnene - å få et gjensyn med en av de originale Hvite Bussene som hentet dem  ut fra nazistenes konsentrasjonsleire i Tyskland.

Det sosiale samværet var også av stor betydning og var nok en liten "vitamininnsprøytning" før høstens forskjellige turopplag starter opp.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE