Honnør til Stokke kommune

Stokke Ungdomsskole har mottatt en hyggelig melding fra Stokke kommunes formannskap v/ordfører Per-Eivind Johansen. Det er bevilget kr. 25.000.- til temareiser høsten 2001 etter søknad fra økonomikomiteen.

En glad elevDenne komiteen består av elever og foreldre, og har som oppgave å skaffe tilveie penger til turen. På høstens tur reiser 36 foreldre og 94 elever, sammen med reiseledere, tidsvitne og fem lærere.

Bidraget fra kommunen er en kjærkommen støtte, samtidig som det også forteller at Stokke kommune forstår den store betydningen en slik reise har for den oppvoksende generasjon.

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE