Arne Brattli

Av Oddvar Schjølberg

Det er alltid tungt når et av våre tidsvitner går bort. Denne gang er det Arne Brattli som har lagt ned vandringsstaven. Han døde på Notodden sykehus etter et kort sykeleie den 18. november.
Tidsvitnene er noe av selve grunnstammen i Aktive Fredsreisers virksomhet fordi det er ingen som kan formidle historien som nettopp dem som har opplevd den.

Arne Brattli

Arne Bratteli ble født 17.10.21 på Notodden, og det var her han vokste opp. Faren jobbet som bygningssnekker og glassmester. Det var naturlig for Arne å følge i disse sporene, og han jobbet sammen med sin far og bror.
Under krigen jobbet de på et anlegg ved Rjukan, og det var her de fikk tak i en ulovlig radio.Dermed fikk de tilgang til de viktigste nyhetene fra London. Disse besørget brødrene videre til andre nordmenn. Det endte med at Arne og broren Johannes ble arrestert av Gestapo 24. mars 1943.

Først gikk ferden til Victoria Terrase, for deretter å fortsette til Grini. I juni ble de sendt videre til Sachsenhausen, Majdanek, DAW og Auschwitz. I sistnevnte leir så Arne sin bror for siste gang, og han fikk aldri vite hva som skjedde med broren Johannes.

 

Arne Brattli

I januar 1945 måtte Arne ut på landeveien - på dødsmarsjen - mot Østerrike. En dødsmarsj som for alltid risset seg inn i ungguttens sinn. Han ble så internert i den fryktede konsentrasjonsleiren Mauthausen/Melk og senere overført til Neuengamme.
Nesten på dagen to år etter at han ble arrestert ble han den 22. mars 1945 reddet av de hvite bussene.


Etter hjemkomsten til Norge begynte han som politikonstabel i Notodden, hvor han etter hvert avanserte til førstebetjent og leder av kriminalvdelingen, en stilling han hadde fram til oppnådd aldersgrense.

Arne var en rik begavelse og han hadde en helt unik hukommelse. Det er sagt at han ikke sto noe tilbake for den hukommelsen hans mer berømte slekting - statsminister Trygve Brattli - var i besittelse av.
Som pensjonist hadde han et brennende ønske om å jobbe som tidsvitne på de holdningsskapende tematurene for skoleungdom til Polen og Tyskland. Det var nettopp på disse turene - mellom 25 og 30 - han viste sine unike egenskaper..

En Aktiv Fredsreiser

For Arne Brattli var det ikke det viktigste å fortelle om alle de grusomme ting han selv hadde vært utsatt for, men i stedet å peke på konfliktløsende prosesser. Han var alltid opptatt av å formidle viktigheten av å finne løsninger på konflikter som oppstår, også i vår egen tid.
Arne Brattli var i ordets rette betydning "En Aktiv Fredsreiser", og vi kan trygt si at han ga elementene fred og forsoning et ansikt.
Nettopp dette at han brukte sine egne vonde og smertefulle opplevelser til noe positivt - å peke på hvordan hat oppstår, og hvor uhyre viktig det er at ikke hat og menneskeforakt skal få grobunn - er noe hundrevis av norske skoleungdommer vil huske Arne Brattli for. Han var en reisende i fred.
Vi i Aktive Fredsreiser lyser fred over hans gode minne.

 

 

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2024 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE