75 år siden invasjonen av Norge

75 år Narvik

9. april er det 75 år siden Norge ble invadert av tyske styrker. Denne datoen er en gruppe fra Narviks-området i Krakow med Aktive Fredsreiser. Invasjonen av Norge og kampene i Nord Norge er en historisk hendelse som vil bli vektlagt og markert i løpet av turen.

Angrepet på Norge skulle komme til å gi ulike utslag i de forskjellige landsdelene. Hardest rammet av direkte krigshandlinger ble de nordligste delene av landet. I ettertid har kampene i Nord-Norge i stor grad gått i glemmeboken.

Reiselederen som guider gruppen fra Ibestad i Krakow, Trond Arvid Isaksen, er selv fra Ibestad. Han er spesielt opptatt av å formidle hvilke konsekvenser okkupasjonen og krigshandlingene hadde for Nord Norge. 9. april markerer han at det er gått 75 år siden invasjonen sammen med gruppen i Krakow.

Polske og norske soldater kjempet side om side under kampene ved Narvik. Gruppen fra Ibestad skal besøke Plac Matejko i Krakow. Her står et monument over «Den ukjente soldat». På monumentet er det listet opp navn på steder/byer hvor polske styrker var med å kjempe. Her står blant annet Narvik ført opp.

Om angrepet på Norge

For 75 år siden gjennomførte Tyskland «Operasjon Weserübung-Nord», historiens første militære angrep som inkluderte både luft-, sjø- og land-styrkers deltakelse samtidig. Målet for operasjonen var Norge, og startet natten mellom 8. og 9. april 1940. Angrepet kom som en overraskelse. Dette betydde likevel ikke at de ikke møtte motstand. Mest kjent er kanskje senkningen av Blücher i Drøbaksundet i Oslofjorden, hvor Oberst Eriksen handlet helt etter eget hode, og rammet angriperen hardt. Dette ga samtidig kongehuset og regjeringen tid til å komme seg i sikkerhet, slik at de etter en tid kunne drive sitt arbeid i eksil fra London.

9. april 1940 var altså den dagen Norge ble en del av andre verdenskrig som landet hadde forsøkt å unngå. Den nøytraliteten Norge påberopte seg, ble ikke respektert av Hitler. Det tok ikke lang tid før det demokratiske Norge var forvandlet til en totalitær en-partistat.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE