Bli med som veileder 21. oktober

Global Dignity Day

Vil du bli med i en samtale med ungdom om noe av det viktigste vi har i livet, nemlig verdighet, og hvordan små og store valg i hverdagen kan påvirke verden på en positiv måte? Da bør du delta som veileder på Global Dignity Day 21. oktober.

Veilederens oppgave er å lede gruppearbeidet og diskusjonen i klasseromsøkten. Man er en prosessdriver som får elevene til å reflektere rundt hva verdighet betyr for dem i deres hverdag og dele egenopplevde historier og eksempler på verdighet (verdighetshistorier).

Aktive Fredsreiser er fylkesansvarlige for gjennomføringen i Aust Agder. Vi trenger fortsatt veiledere til Tvedestrand og Åmli vgs, samt Risør vgs 21. oktober. Også skoler andre steder i landet trenger veiledere.

Hvorfor bli med på Global Dignity Day?

Vi går inn i 2015, året da FNs tusenårsmål skal være oppfylt. Tre av målene er allerede nådd, halvere ekstrem fattigdom, bekjempe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre dødelige sykdommer og å halvere andelen av mennesker uten tilgang til rent vann. Fortsatt mangler det mye på å sikre utdanning til alle, styrke kvinners stilling, redusere barnedødeligheten og redusere svangerskapsrelatert dødelighet.
For at vi skal nå alle disse målene, kommer vi ikke utenom verdighet, kjernen i Global Dignity. Vi har alle en medfødt oppfatning om at vi er like mye verd som de rundt oss, noe som også blir beskrevet i alle religioner. Vi ser på dette som en fødselsrett, noe som ikke kan tas fra oss av noen eller noe.

Hvordan ville verden sett ut dersom vi alle hadde oppført oss som om alle mennesker betyr noe, at vi verdsatte andres verdighet uavhengig av hvem de er, hvor de bor, hvilket kjønn de har? Når vår verdighet blir krenket setter dette spor. Denne sårbarheten er lik for oss alle. Vi føler oss mindre verdt. Den får oss til å tvile på oss selv, til å stille spørsmålet om jeg er bra eller dårlig.

Alle i Norge kjenner Kardemommeloven, men det er dessverre ikke nok å bare være grei og snill. Vi må gjøre litt mer! Vi må fokusere mer på positive handlinger som styrker dem vi møter på vår vei og bidrar til at de føler seg verdsatt.

På Global Dignity Day får du muligheten til å stoppe opp to timer å reflektere over begrepet verdighet. Vi har rett og slett en plikt til å fokusere på dette. Selv om vi alle er født likeverdige, har ikke alle lært hvordan vi skal forholde oss til hverandre. Dette må læres. Ved å anerkjenne andres verdighet kan vi unngå konflikter før de oppstår og vi kan legge et grunnlag på skolene der raushet, toleranse og respekt blir reelle verdier og et fundament for et godt skolemiljø, og en plass for trivsel og utvikling. Med ditt viktige bidrag ser vi at svært mange elever synes Global Dignity Day er en bra dag. Som veileder er du med på å så en viktig tanke om verdighet.

Om Global Dignity

Global Dignity er et uavhengig, ideelt og politisk nøytralt initiativ etablert av H.K.H. Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA).

Ideen til Global Dignity oppsto i møter om internasjonale utfordringer under World Economic Forum i Davos i 2006. Initiativtakerne så et potensiale i å bruke begrepet verdighet som en kilde til positiv endring og utvikling.

Hovedaktiviteten er Global Dignity Day, et enkelt og engasjerende pedagogisk opplegg for skoleungdom som arrangeres den tredje onsdagen i oktober hvert år.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE