Kronprins Haakon snakker om verdighet på
Risør vgs.

Onsdag 15. april vil Kronprins Haakon gjennomføre en Dignity Day på Risør videregående skole i Aust Agder. Kronprinsen vil også lede samtalen i en av klassene.

H.K.H. Kronprins Haakon snakker med elever om verdighet
Foto: Global Dignity Norge

- Verdighet er noe vi alle har, men som vi likevel ikke skal ta for gitt. Hver dag tar vi valg som former oss selv og omgivelsene våre. I skolegården og på arbeidsplassen, i lokalsamfunnet og globalt. Med Dignity Day ønsker vi å invitere elevene til en samtale om hvordan deres valg og handlinger kan styrke deres egen og andres verdighet, sier leder for Global Dignity Norge, Thomas Horne.

Dignity Day er et to-timers skoleopplegg om verdighet som har som hensikt å bevisstgjøre ungdom på hva verdighet er og hvordan verdighet angår oss alle i hverdagen. Rektor ved Risør vgs., Ove Konrad Gravningsmyr, er svært glad for at H.K.H. Kronprins Haakon ønsker å sette fokus på verdighet ved å gjennomføre Dignity Day ved skolen:

- Alle har rett til å leve verdige liv. Verdighet handler mye om hvordan vi er med hverandre.
All samhandling og kommunikasjon mellom mennesker er verdibasert.  Å ha en dag hvor det spesielt settes fokus på verdighet vil bidra til at en får større forståelse av hva verdighet er og betyr både for seg selv og de en samhandler med. Dette passer meget bra inn i den generelle læreplanen og gir et viktig bidrag til å videreføre det gode læringsmiljøet som skolen allerede har, sier Gravningsmyr

I tillegg til Kronprinsen vil det komme eksterne veiledere fra Aktive Fredsreiser, NSF Student og andre engasjerte mennesker fra lokalmiljøet.

Om Global Dignity og Dignity Day

Global Dignity ble etablert i 2006 av Kronprins Haakon, Professor Pekka Himanen (Finland) og leder av Operation Hope, John Bryant (USA). Global Dignity er en uavhengig, ideell og politisk nøytral organisasjon. Visjonen til Global Dignity er å virkeliggjøre den universelle retten alle mennesker har til å leve verdige liv.

Global Dignity har tre formål:

- å fremme verdighetsbasert lederskap
- å stimulere til en global samtale om verdighet
- å engasjere ungdom i betydningen av verdighet.

Global Dignity Day arrangeres hver tredje onsdag i oktober i mer enn 50 land i veden.
I 2014 deltok rundt 20 000 elever fra 115 videregående skoler i Norge på Global Dignity Day som var 15. oktober. Over hele verden deltok mer enn 450 000 ungdom.

Praktisk informasjon

Tid: Onsdag 15. april klokken 10.30 – 13.15
Sted: Risør vgs.

10.30 Informasjon til pressen i skolens gymsal.
10.50  H.K.H. Kronprinsen ankommer Risør vgs. Fotopunkt.
11.00  Åpning av Dignity Day i gymsalen. Rektor ønsker velkommen, Kronprinsen holder presentasjon. Presse har mulighet til å ta bilder i salen. Av hensyn til elevene ber vi om at det utvises varsomhet.
11.25 Samtaler i mindre grupper i klasserom. Kronprinsen leder samtalen i en av klassene.
Kort fotopunkt i klasserom. Det gis ikke anledning til å fotografere og være til stede i klasserommene under denne klasseromsøkten.
12.30   Oppsummering hvor elever forteller sine historier om verdighet. Presse har mulighet til å ta bilder i salen. Av hensyn til elevene ber vi om at det utvises varsomhet.
13.00   Pressemøte ved skolens hovedinngang
13.15   Avslutning av Dignity Day

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE