Kutter ikke ut skoleturer

Porten inn til Auschwitz

Kommunalsjef Trond Roy Pedersen i Klepp kommune foreslo for noen uker siden å kutte ut utenlandsturer i skolens regi. Dette inkluderte turene med Aktive Fredsreiser som Orstad skole i Klepp har reist på i flere år. Men hovedutvalget for skole og barnehage i kommunen var uenig, og vedtok at Orstad bør få fortsette med turene i skoletiden.

- Ikke bare får de inn alt til turen på dugnad, slik vi har bedt om. De samler til og med inn lommepenger på dugnad. I dette opplegget kan alle være med, i motsetning til på foreldredrevne turer, der skolen ikke har kontroll, sa Einar Erga (AP) til Jærbladet i forbindelse med vedtaket.

Engasjerte foreldre

Forslaget om å kutte ut skoleturen vakte reaksjoner, spesielt fra foreldre og lærere som har gode erfaringer med praksisen til Orstad skole. Blant dem er Hanne Tove Tobiesen:

Hanne Tove Tobiesen
Hanne Tove Tobiesen

"Våre barn gikk på Orstad skole, og deltok på klassetur til Polen i regi av Aktive Fredsreiser. Undervisningsopplegget både i forkant og etterkant av turen var gjennomarbeidet, og turen var en nyttig erfaring både faglig og sosialt. For de eldste var dette en foreldrefinansiert tur. For de yngste var turen finansiert gjennom dugnad, noe som også var en nyttig erfaring å ta med seg i livet.

Som foreldre fikk vi anledning til å delta på skoleturene, noe som var en positiv erfaring. Det er synd at det alltid er det negative som skal trekkes fram når det kommer til leirskole og skoleturer.

Argumentet om at slike turer skaper klasseskiller, holder etter min mening ikke. Når turene finansieres ved dugnad, gir det tvert imot et godt grunnlag for samhandling og inkludering. Som mor er jeg glad for at mine barn gikk på en skole som så verdien av den formen for undervisning som en skoletur til Polen er. Jeg vet at Polenturen gav dem ikke bare minner for livet, men en forståelse av fortiden som de ikke kunne fått gjennom en bok."

Tolkingen av gratisprinsippet

Aktive Fredsreiser vil rose hovedutvalget for skole og barnehage i Klepp for sin avgjørelse. Vi håper dette vedtaket sender signaler til andre kommuner om at skoleturene kan gjennomføres innenfor rammene av gratisprinsippet. Gjennom dugnadsarbeid og andre aktiviteter opparbeider skoleklasser seg midler til å finansiere turene. 

Siden gratisprisnippet ble innført i 2003 og rundskriv F-14-03 ble sendt til skolene, har vi fått tilbakemeldinger fra frustrerte foreldre, elever og lærere. Utviklingen er at mange grupper har problemer med å gjennomføre turene i skolenes regi. Rundskrivet blir tolket ulikt av skoler over hele landet, og til og med ulikt i samme kommune. Mange foreldre velger likevel å arrangere tur. Av 16 097 deltagere reiser 7 500 (47 %) i ferien uten lærer og uten faglig støtte fra skolen. Grunnen til dette er et genuint ønske fra foreldrene og elevene selv om å gjennomføre en tematur.

Det er den varierende tolkningen og misforståelsene rundt gratisprinsippet Aktive Fredsreiser ønsker at politikerne tar tak i.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE