Menneskerettighetsdagen 2015

Torsdag 10. desember markerer vi to store begivenheter i Fredsparken. I tillegg til at Nobels Fredspris deles ut, er det også den Internasjonale menneskerettighetsdagen. 

10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt. Siden 1950 har dagen blitt markert for å belyse menneskerettighetene og brudd på disse. I dag er menneskerettighetserklæringen det mest oversatte dokumentet i verden, og har kommet ut på 360 språk. 

Ved signering av erklæringen ble menneskerettighetene gjort universelle - de gjelder for alle mennesker i hele verden. Allikevel er det ofte slik at det er de menneskene som aller mest trenger beskyttelse av menneskerettighetene som ikke vet at de eksisterer. Derfor er det viktig å drive opplæring og informasjonsarbeid om menneskerettighetene.

Verden hadde da gjennomgått to brutale verdenskriger der millioner av menneskeliv hadde gått tapt, og behovet for et internasjonalt lovverk og organer som skulle ivareta menneskerettighetene var tydelig for de fleste medlemsstatene.  

Program 10. desember i Risør

Kl. 12.30 i Fredsparken
- Elever ved Risør Voksenopplæring har innlegg 
- Appell ved Helga Arntzen
- Nedleggelse av stein med prisvinnernes navn i parken.

Kl. 13.00 på Fredshuset
- Vi følger utdelingen av fredsprisen på storskjerm. 
- Enkel servering

Arrangementet er et samarbeid mellom Aktive Fredsreiser og Risør kommune. 
Alle er hjertelig velkomne!

Om fredsprisvinneren

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2015 skal tildeles den tunisiske "Kvartetten for nasjonal dialog" for dens avgjørende bidrag til byggingen av et pluralistisk demokrati i Tunisia i kjølvannet av jasminrevolusjonen i 2011.

Kvartetten kom i stand sommeren 2013 da demokratiseringsprosessen sto i fare for å bryte sammen som følge av politiske drap og omfattende sosial uro. Den etablerte en alternativ og fredelig politisk prosess da landet sto på randen av borgerkrig. Slik bidro den til at Tunisia på få år har kunnet etablere et konstitusjonelt styresett med grunnlovsfestede rettigheter for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, politisk overbevisning og religiøs tro.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE