Minnemarkering i Ravensbrück og Sachsenhausen

Minnemarkering i Ravensbrück

I år markerer vi at det er 70 år siden andre verdenskrig tok slutt. Dette innebærer en rekke av arrangement, ikke bare her hjemme i Norge, men i mange europeiske land for øvrig.

Allerede før man kunne sette et endelig punktum for nesten seks år med lidelser og redsler, begynte frontene å nærme seg nasjonalsosialistens sitt eget rike fra flere kanter. Etter hvert som de allierte rykket fram, ble blant annet konsentrasjonsleirer som havnet bak deres linjer frigjort. I slutten av april 1945 var dette en realitet både for kvinneleiren Ravensbrück og KZ Sachsenhausen. 70-årsmarkeringen for dette fant sted søndag 19.april.

Legges ned krans i Ravensbrück

Aktive Fredsreiser var representert ved Helga Arntzen, medarbeidere i administrasjonen og et stort antall reiseledere. Helga Arntzen la ned kranser i begge leirene i takknemlighet til og til minne om dem som mistet livene sine i leirene, eller som mistet friheten i år av sine liv fordi de sto imot okkupasjonsmakten her hjemme.

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide

Det offisielle Norge var til stede ved forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide. Hun holdt en meget konsistent tale ved minneplaten over de norske fangene. Hun bidro til å sette dagen og øyeblikket i et vektig sentrum. Samtidig som hun minnet om de historiske kjensgjerningene, minnet hun alle tilstedeværende om viktigheten av det arbeidet Aktive Fredsreiser gjør.

Ikke minst understreket hun tidsvitnenes innsats opp gjennom årene for at nye generasjoner skal få kjennskap til den mørkeste delen av europeisk historie.

Representanter for tidligere fanger var selvfølgelig til stede på markeringene. Med deres bakgrunn må dagen ha vært en sterk opplevelse. Deres tilstedeværelse gjorde dagen ekstraordinær for alle de hundrede av andre som var møtt fram til minnearrangementene.

Tidsvitner

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2023 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE