Reiseledere deltar på minnemarkeringer

Reiseledere i opplæring i Sachsenhausen

To ganger i året arrangerer Aktive Fredsreiser samlinger for reiselederne. Denne våren har 70-årsjubileet for frigjøringen av konsentrasjonsleirene stått sentralt i vårt arbeid. Vi har derfor valgt å legge sesongens reiseledersamling til minnemarkeringene i Sachsenhausen og Ravensbrück.

På vei til markeringene og på returen bruker vi bussen som «reiselederskole». Vi besøker først Ravensbrück hvor vi deltar på en felles minneseremoni på den tidligere appellplassen. Deretter drar vi til Sachsenhausen. Her blir det seremoni og kransnedleggelse ved stasjon Z. Dette er stedet hvor det ble utført henrettelser, og hvor krematoriet og gasskammeret lå.

Overlevende fra Sachsenhausen og Ravensbrück vil være tilstede på markeringene, blant dem norske tidsvitner.

Frigjøringen av leirene

Evakueringen av Sachsenhausen startet 21. april 1945. 33 000 fanger ble sendt ut på dødsmarsjer mot nordvest. I løpet av disse marsjene døde mange fanger av kulde, fysisk utmattelse eller de ble henrettet av SS. De gjenværende 3000 fangene i leiren ble befridd 22. april 1945 av sovjetiske og polske soldater.

20 000 fanger fra kvinneleiren Ravensbrück ble også evakuert, og sendt til fots mot nordvest. 30. april 1945 ble de rundt 2000 gjenværende fangene i leiren befridd av den Røde armè.

De fleste skandinaviske fangene ble hentet hjem av de Hvite Bussene i ukene før frigjøringen.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE