Verdighet i praksis

Global Dignity Day

Hva er verdighet? Dette spørsmålet fikk vi mange gode svar på under Dignity Day på Risør vgs. 15. april. Sammen med Kronprins Haakon og veiledere fra Risør og omegn ble elevene utfordret til å reflektere rundt hva begrepet verdighet egentlig innebærer.

-Verdighet er kjernen i positiv forandring. Vi ønsker at vår verdighet skal bli verdsatt, og at vi skal bli sett for de vi er, sa Kronprinsen etter at flere elever hadde fortalt sine historier om hvordan verdighet angår dem i hverdagen.  I sin tale sa elevrådsrepresentant Andreas Nilsen at skolen var stolte over å ta imot Kronprinsen:

-Verdighet er et vanskelig ord å få fatt på, det er fint å få eksperthjelp.

Global Dignity Day er en internasjonal dag for verdighet som markeres med et enkelt skoleopplegg på videregående skoler over hele verden. Denne dagen får ungdommene talerstolen, og deler tanker og historier om hva verdighet betyr for dem.

I år arrangeres dagen 21. oktober på skoler over hele landet.  Aktive Fredsreiser er ansvarlig for gjennomføringen i Aust Agder, og vi oppfordrer folk i fylket til å melde seg på som veiledere. Som veileder får du mulighet til å delta i et viktig holdningsskapende arbeid for ungdom.

Foto: Natalia Radgowska

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE