Benjaminprisen 2015 til Sjøvegan videregående skole

Aktive Fredsreiser gratulerer Sjøvegan videregående skole som vinner av Benjaminprisen 2015.

Skolen får prisen på grunn av det antirasistiske arbeidet står sterkt i skolens innsats for å skape et inkluderende skolemiljø der alle elever skal få mulighet til medvirkning og deltakelse.

Benjaminprisen

Benjaminprisen blir hvert år delt ut til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen er oppkalt etter Benjamin Hermansen, som ble drept 15 år gammel den 26. januar 2001 av erklærte nynazister. Drapet var rasistisk motivert.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det at Sjøvegan gjennom det langsiktige antirasistiske arbeid har blitt en viktig bærebjelke i lokalsamfunnet i Salangen kommune.

Lærere og ledelse har siden skolen ble mottaksskole for flyktninger og nyankomne flerspråklige elever i 1992, utviklet Sjøveganmodellen som sitt grunnlag for opplæringen. Sjøveganmodellen baserer seg på en grunntanke om at ungdom skal omgås ungdom på tvers av skillelinjer som skapes av utdanningssystemet som f. eks. alder, fag og annet.

Juryen understreket også viktigheten av skolens arbeid med samisk kultur, både i grunn- og videregående opplæring gjennom samisk fagdag , og kooperasjon med prosjektet Samiske veivisere.

Aktive Fredsreiser

Aktive Fredsreiser baserer sin ideologi på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og vi forholder oss til FNs tusenårsmål 2000 - 2015 i vårt engasjement.

Vi har valgt et menneskerettighetsperspektiv for våre turer. Dette har mange årsaker, blant annet at menneskerettighetene ble til på bakgrunn av hendelsene under andre verdenskrig. Menneskerettighetene er derfor et godt pedagogisk redskap for å få elevene som er på tur med oss til å reflektere over hendelser i dag, i lys av historien.

Om oss
Sitemap

Personvern

Personvern og cookies.
Les om våre retningslinjer for cookies

Kontakt

Telefon:
(+47) 3715 3900 / 952 38 199

Epost:
kontor@aktive-fredsreiser.no

Postadresse:
Postboks 19 N- 4951 Risør

Besøks adresse:
Fredshuset, Kranveien 4B, 4950 Risør Norge
Foretaksnummer: 984 660 030
1998 -2020 © AKTIVE FREDSREISER - TRAVEL FOR PEACE